Subsidie samenwerking zorg en onderwijs
Afbeelding: animatievideo Fieldlabs
 

De provincie Flevoland investeert in verduurzaming van het project Fieldlabs 'Zorg in de wijk'. Met een subsidie van bijna € 200.000 stimuleert de provincie een duurzame samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen in Flevoland. Gedeputeerde Appelman: ‘In dit project zie ik een optimale aansluiting tussen de praktijk en de zorgopleidingen. Zorgprofessionals worden beter toegerust om de cliënt met zijn veranderende zorgvraag tegemoet te komen. Zeker in de tijd waarin we nu leven, is dat hard nodig’.

Zorgprofessional van de toekomst

De samenleving verandert en daarmee ook de zorg. Zorg vindt steeds minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, en cliënten willen vaker de regie over hun zorg in eigen hand houden. Dit vraagt om een nieuwe manier van opleiden, waar het onderwijs en zorginstellingen de handen ineenslaan voor de zorgprofessional van de toekomst.

Met de extra subsidie wordt er geïnvesteerd in de realisatie van extra hybride leeromgevingen in de provincie Flevoland. Studenten leren met deze hybride werkwijze direct van en met het werkveld. Het project Fieldlabs ‘Zorg in de wijk’ wordt tegelijkertijd verduurzaamd, zodat de werkwijze ook na afloop van de subsidieperiode voortgezet kan worden.

Renata Joustra, manager Zorgopleidingen MBO College Almere: “Onze studenten worden goed voorbereid op de praktijk met levensechte simulaties. We leren onze studenten vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en na te denken over de te nemen actie. Praktijk en school staan dus al dicht bij elkaar. Maar theoretische kennis komt pas tot leven in de praktijk. Dat is zo fijn aan deze samenwerking: studenten ontmoeten de professionals en de cliënten en leren met en van elkaar.”

Fieldlabs ‘Zorg in de wijk’

Het project ‘Zorg in de wijk’ is oorspronkelijk gestart door het ROC van Amsterdam – Flevoland en richt zich op leren en ontmoeten in de sector Zorg & Welzijn. In samenwerking met zorginstellingen zijn hybride leeromgevingen gecreëerd waar studenten onderwijs krijgen dat gebaseerd is op actuele uitdagingen. De zorgopleidingen vinden zo betere aansluiting bij de zorgpraktijk en de snel veranderende ontwikkelingen en technologieën. Deze hybride leeromgeving noemen we een Fieldlab: studenten, docenten, cliënten en zorgprofessionals ontmoeten en leren met elkaar. Er zijn Fieldlabs in Amsterdam en Almere. Kijk voor meer informatie op de website.

Wil je meer informatie over de zorgopleidingen van MBO College Almere? Check de collegepagina voor een overzicht.

Ander nieuws

Nieuws Meer maatwerk mogelijk voor student door één leermanagementsysteem Nadat vorig schooljaar de eerste pilot teams zijn gestart met Canvas, zijn dit schooljaar alle mbo-colleges bij het ROC van Amsterdam - Flevoland...
Nieuws MBO College Lelystad verbindt onderwijs, overheid en bedrijfsleven Lelystad is een stad volop in beweging, een stad die open staat voor ambitieuze en innoverende plannen. Een belangrijke spil in deze ontwikkelingen... MBO College Lelystad
Nieuws Centrale Studentenraad 2021-2022 geïnstalleerd Vorige week is de nieuwe Centrale Studentenraad (CSR) van het ROC van Amsterdam - Flevoland geïnstalleerd. Onder toeziend oog van diverse...
Bekijk al het nieuws