We spreken nu juist meer studenten
Onderwijs in Coronatijd - deel 4
 

In de media horen we veel berichten over leerlingen die door de sluiting van de scholen uit beeld zijn. MBO College Almere en MBO College Poort zijn nu een paar weken gesloten en er wordt online les gegeven. Dat betekent dat studenten soms vanuit hun bed de les volgen. Dat geeft niet maar wat als studenten meerdere keren niet present zijn? Hoe houd je structuur in de dag als dat sowieso al een probleem voor je was? Wat als je de zorgen om je stage, gezondheid of financiële situatie er echt niet bij kunt hebben? Sanne: “Er komen veel nieuwe vragen en behoeftes op ons af maar het zijn - zeker gezien de situatie - hele begrijpelijke vragen.” Ze noemt het voorbeeld van een pluscoach die nu juist meer en vaker studenten spreekt die hij in begeleiding heeft. “Door het wegvallen van reistijden en lesroosters ontstaat er meer ruimte voor telefoontjes op andere tijdstippen. En op die manier kan studentbegeleiding juist goed helpen om die structuur aan de dag te geven.”
 
Geen laptop of wifi
Marjo ziet ook een aantal voordelen aan online onderwijs en begeleiding. “Je ziet de student nu in een thuissituatie. Je ziet waar ze de les volgen en zo krijg je ook een idee van de gezinssituatie. De studiecoach kan daar indien nodig ook vragen over stellen waardoor je beter inzicht krijgt hoe het er thuis aan toe gaat.” Wel merken beiden dat studenten die tot nu toe geen begeleiding nodig hadden en dat nu misschien wel zouden willen, wat meer afwachten om contact te zoeken. “We hameren echt op het aanbod en alle mogelijkheden waar ze terecht kunnen met vragen: per mail, via de studiecoach en telefonisch. We merken dat ze nu toch wel sneller hun vraag bij de studiecoach neerleggen.” In het begin waren er ook wat problemen met digitale vaardigheden en  studenten die geen laptop of wifi thuis hebben. “Onze budgetcoach heeft samen met de gemeente Almere er voor gezorgd dat ook deze studenten voorzien werden. We hebben sowieso een goed beeld van onze studenten; we weten waar het financieel minder goed gaat en kunnen dat dus ook goed monitoren. Ook kunnen deze studenten op school terecht om in alle rust de lessen online te volgen.”, licht ze toe.
 
Inzet jongerenwerker en wijkagent
En natuurlijk zijn er ook een paar studenten die opeens uit beeld leken. Marjo: “Als er na bellen en mailen geen contact mogelijk is dan kan samen met de gemeente of met de jongerenwerker, en soms ook met de wijkagent, gekeken worden wat er aan de hand is. Die samenwerking is heel prettig en het contact met de wijkagent is uitstekend. Hij kent veel jongeren in Almere en kan wat makkelijker persoonlijk contact leggen. Soms blijkt dat ze thuis niet zo vrij kunnen praten of een pc of kamer moeten delen. Als je dat weet dan kan je een oplossing bieden.”
 
Leren van elkaar
Een bijzondere ontwikkeling vinden beiden dat je in zo’n periode ziet hoe collega’s voor elkaar in springen. Marjo: “De vergaderingen gaan efficiënter. Er wordt makkelijker en sneller contact gelegd met andere colleges waardoor er ook meer van elkaar geleerd wordt. Je ziet op momenten als dit hoe sterk de begeleidingsstructuur verankerd is in de organisatie: alles is online doorgegaan, zonder haperingen. Ik vind dat ook echt een compliment aan de studiecoaches en alle collega’s van Studentbegeleiding.”
 

Ander nieuws

Nieuws Meer maatwerk mogelijk voor student door één leermanagementsysteem Nadat vorig schooljaar de eerste pilot teams zijn gestart met Canvas, zijn dit schooljaar alle mbo-colleges bij het ROC van Amsterdam - Flevoland...
Nieuws MBO College Lelystad verbindt onderwijs, overheid en bedrijfsleven Lelystad is een stad volop in beweging, een stad die open staat voor ambitieuze en innoverende plannen. Een belangrijke spil in deze ontwikkelingen... MBO College Lelystad
Nieuws Centrale Studentenraad 2021-2022 geïnstalleerd Vorige week is de nieuwe Centrale Studentenraad (CSR) van het ROC van Amsterdam - Flevoland geïnstalleerd. Onder toeziend oog van diverse...
Bekijk al het nieuws