iNurse leert studenten meer over zorgtechnologie
Zorg & Technologie is een belangrijk thema bij de zorg-opleidingen van MBO College Almere. Een bedrijf die naadloos aansluit bij dit thema is Zorgfix. Bij Fieldlabs speelde Zorgfix al een rol in de vorm van gastcolleges op MBO College Almere. De samenwerking wordt verbreed door het samen aanbieden van het keuzedeel.

Learning community
In een learning community ontmoeten zorgprofessionals, studenten, experts op het gebied van zorg en technologie, een iNurse en een docent elkaar. Een iNurse maakt iedereen binnen Zorgfix wegwijs in het werken met de zorgtechnologie van Veraversterkt.nl.

Shauna Plompen, Projectleider Fieldlabs 2.0: “Naast de gewone werkzaamheden leren de studenten tijdens workshops en intervisies. Tijdens de workshops leren de studenten in de praktijk van een iNurse en experts hoe technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Er worden kennis en ervaringen aangereikt die passen bij de situaties die zij op dat moment meemaken in de praktijk.” Vervolgens worden tijdens intervisies de leerervaringen en de theorie met elkaar verbonden. Ook wordt bij de intervisie opgehaald welke leerbehoeften er zijn, zodat in een volgende workshop daarop ingespeeld kan worden.

Zorgfix
Binnen Zorgfix staat de kwaliteit van leven van mensen centraal. “Mensen willen nu eenmaal langer thuis blijven wonen. Het uitgangspunt is om daar zo veel mogelijk in te ondersteunen. Tegelijk is er meer zorg nodig. Daar is het geld niet voor beschikbaar en komen we handen te kort. Om zorg te kunnen blijven bieden hebben wij digitaal ondersteunde zelfzorg thuis bedacht”, aldus Susana Carvalho, directeur Zorgfix.

Zorgfix doet dit onder andere met digitale ondersteuning via het programma Vera Versterkt (www.veraversterkt.nl). Patiënten en mantelzorgers kunnen gebruik maken van beeldschermzorg, krijgen tips en adviezen via de app en ontvangen een zorghorloge met alarmknop en geheugensteuntjes. “Dit zijn bijvoorbeeld geheugensteuntjes voor het innemen van medicatie en herinneringen aan afspraken.”

Deze samenwerking is onderdeel van Fieldlab 2.0 en wordt gesubsidieerd door de provincie. Binnen dit project werkt het ROC van Flevoland aan een duurzame samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen. Er worden hybride leeromgevingen gecreëerd waar studenten van het MBO College Almere onderwijs krijgen, dat gebaseerd is op de dagelijkse zorgpraktijk. De zorgopleidingen kunnen zo nog beter inspelen op de snel veranderende ontwikkelingen en technologieën.
 

Ander nieuws

Nieuws Installatie nieuwe Centrale Studentenraad Gisteren zijn de nieuwe leden van de Centrale Studentenraad (CSR) van het ROC van Amsterdam - Flevoland geïnstalleerd. De leden ondertekenden een...
Nieuws Bezoek minister Robbert Dijkgraaf Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, bracht een werkbezoek aan het Health Experience Center Slotervaart, onderdeel van...
Nieuws Eerste studenten ontvangen diploma uniek onderwijsconcept Toekomstgericht Techniekonderwijs MBO College Almere is dit schooljaar gestart met een compleet nieuwe onderwijsmodel en -programma Toekomstgericht Techniekonderwijs. Hierbij wordt... MBO College Almere
Bekijk al het nieuws