Coronavirus

Het coronavirus en de maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor het ROC van Amsterdam-Flevoland. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie en data.

Lees hieronder verder...

» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Onderwijs

Er is een einde gekomen aan een lange periode waarin slechts zeer beperkt fysiek onderwijs heeft kunnen plaatsvinden. Dat betekent niet dat alles meteen weer wordt zoals het was voor de coronapandemie. De overheid tracht nog altijd de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken. Studenten en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat op een zo veilig mogelijke wijze zo goed mogelijk beroepsonderwijs gegeven wordt.

1,5 meter afstand houden blijft een veilige afstand. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers bij alle activiteiten in het onderwijsgebouw, ook bij overleg tussen medewerkers onderling of een vergadering. De hygiëneregels blijven van kracht, ook het thuisblijven bij klachten en het laten testen bij de GGD. Studenten en medewerkers moeten weer een mondkapje dragen als ze door de gebouwen lopen. Als je zit mag het mondkapje af.

Coronatoegangsbewijs

De overheid heeft het coronatoegangsbewijs ingezet voor alle horeca, evenementen en vertoningen van kunst en cultuur. Dit toegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

Voor horeca op de schoollocatie geldt dat er als het gaat om besloten eet- en drinkgelegenheden (zoals kantines voor personeel en studenten) niet gewerkt hoeft te worden met coronatoegangsbewijzen.
Voor publieke gelegenheden (zoals een café of restaurant dat ook voor regulier publiek toegankelijk is) is dat wel vereist. Als er sprake is van leerwerkbedrijven zoals een café, restaurant of hotel waar studenten werken om leerervaring op te doen gelden studenten als werknemers en hoeven zij geen coronatoegangsbewijzen te tonen. Voor bezoekers van dergelijke gelegenheden is dat wel verplicht, als het om publieke gelegenheden gaat.

Ook voor culturele activiteiten op de schoollocatie geldt dat geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn zolang het om een besloten activiteit gaat, zonder publiek van buiten de school. Als het om een publieke activiteit gaat waarbij wel bezoekers van buiten komen is het wel verplicht om met coronatoegangsbewijzen te werken.

Docenten die hun studenten bezoeken in het kader van werk, bijv. voor begeleiding of voor een beoordeling, hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.
Bij open dagen hoeven ouders en leerlingen die de school bezoeken, geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat een open dag een onderwijsactiviteit is.

Zelftesten en vaccineren

Wij adviseren om regelmatig een zelftest te doen. Studenten en medewerkers nemen zelf de verantwoordelijkheid om zo’n test uit te voeren voordat zij deelnemen aan fysiek onderwijs. Geadviseerd wordt dit twee keer in de week doen, mits er geen klachten zijn. Bij klachten (en een positieve zelftest) moeten men zich laten testen in een GGD-teststraat.

Iedereen vanaf 12 jaar mag zich laten vaccineren in Nederland. Wij hopen dat elke student en medewerker van het ROC van Amsterdam - Flevoland ervoor kiest om dit te doen, maar het blijft uiteraard een vrije keuze. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Ook zijn er regionale initiatieven waarbij er prikbussen worden ingezet. Zie www.prikkenzonderafspraak.nl.

Ventilatie

De luchtventilatie in schoollocaties is met de laatste inzichten van het RIVM zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van het ROC van Amsterdam - Flevoland voldoen aan deze eisen.

Heb je nog vragen?

» Bekijk de veelgestelde vragen

Mail voor ROC van Amsterdam naar corona@rocva.nl
Mail voor ROC van Flevoland naar corona@rocvf.nl