Coronavirus

Belangrijke informatie voor studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland.

De snelle verspreiding van het coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor het ROC van Amsterdam-Flevoland. De afgelopen dagen is gebleken dat goed onderwijs bieden in deze snel veranderende omstandigheden een moeilijke opgave is.

Lees hieronder verder...

» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Daarin weegt het welzijn van onze studenten en medewerkers zwaar. In een extra overleg tussen de ministers van onderwijs en de po-, vo- en mbo-raden is afgelopen vrijdag besloten de scholen meer ruimte te geven om zelf noodzakelijke maatregelen te nemen. Dat heeft de Raad van Bestuur ertoe gebracht om de komende week de school open te stellen maar geen lessen te geven. Dit geldt in elk geval t/m 28 april.

Geen les op locaties tot april

Vanaf maandag 16 maart t/m maandag 28 april worden er op alle locaties geen lessen gegeven.

Examinering

Het ROC van Amsterdam-Flevoland doet er alles aan om te zorgen dat deze situatie zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van studenten. Daarbij leggen we de focus op examinering. Daar waar examinering  online plaats kan vinden, gaat deze door. Er zijn tot en met 28 april geen examens op de eigen schoollocatie. Het is belangrijk dat studenten en de opleiding hier voortdurend goed contact over hebben.

Online onderwijs

We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand dus. Informatie hierover krijg je vanuit je opleiding.

Aanmelden opleiding tot 1 mei

In overleg met het Ministerie van Onderwijs is de aanmelddatum van 1 april met een maand uitgesteld tot 1 mei. Om toelatingsrecht te hebben tot een mbo-opleiding die na de zomer start, moet je je dus uiterlijk voor 1 mei aanmelden voor die opleiding.

» Meer informatie over aanmelding en toelating

Stages

Stages gaan gewoon door zolang je welkom bent op je stageadres. We volgen hierin de besluiten van het stageadres. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met het stagebedrijf en met de opleiding.

Buitenland-stages

Het is studenten niet toegestaan om af te reizen naar het buitenland. Gebieden die nu nog niet besmet zijn, kunnen dat in de nabije toekomst wel worden. Studenten die zich in het buitenland bevinden adviseren we om terug te keren indien mogelijk. Het ROC van Amsterdam – Flevoland probeert daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Belangrijk is om te weten dat de studie geen gevaar loopt , de opleiding zal samen met de student voor een passende oplossing zorgen. Wie vragen heeft en/of problemen ervaart neemt contact op met de opleiding. Kijk ook bij veelgestelde vragen

Gebouwen wel open

De gebouwen van het ROC van Amsterdam - Flevoland blijven open voor activiteiten die niet thuis maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden.

Heb je nog vragen?

» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Mail voor ROC van Amsterdam naar corona@rocva.nl
Mail voor ROC van Flevoland naar corona@rocvf.nl