Coronavirus - veelgestelde vragen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen.

Preventie

Wat doet het ROC van Amsterdam - Flevoland om verspreiding van het virus te voorkomen?
Het ROC van Amsterdam - Flevoland hanteert nauwgezet de adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en het Ministerie van OCW. Er wordt les gegeven op alle locaties van het ROC van Amsterdam-Flevoland het VOvA, VAVO en Educatie. In het mbo geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Op alle locaties van het ROC van Amsterdam-Flevoland houden we ons aan die maatregel.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor iedereen. Het is dus belangrijk om deze op te volgen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
  • Blijf weg van drukke plekken.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Schud geen handen
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 
Welke hygiënemaatregelen neemt het ROC van Amsterdam-Flevoland?
Voor de schoonmaak van de gebouwen volgt het ROC van Amsterdam-Flevoland de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het echter het allerbelangrijkste dat iedereen zélf de richtlijnen opvolgt. Die staan op portaalvoortalent.nl en op de informatieschermen.

Voor de ventilatie van onze gebouwen volgen wij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM waardoor in al onze scholen maximaal geventileerd wordt. Via de ventilatiesystemen wordt alleen frisse lucht ingeblazen. De oude lucht wordt afgevoerd naar buiten. Systemen die lucht laten rondgaan zijn uitgezet.

Wat moet ik doen als ik me niet goed voel?
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM en de rijksoverheid.

Ik ben bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?
Medewerkers en studenten kunnen kijken bij de corona-informatie op het Portaal voor Talent voor het protocol rondom besmettingen. Voor alle andere vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM en de rijksoverheid..

Ik kom terug uit het buitenland. Moet ik in quarantaine?
Voor iedereen die terugreist naar Nederland geldt: bekijk het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het land waaruit je vertrekt. Dan zie je of je het dringende advies krijgt om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij aankomst in Nederland.

Kan het ROC van Amsterdam - Flevoland mij dwingen een medische test te ondergaan?
Nee. Als een vermoeden bestaat dat je met het virus bent besmet, dan is het ROC van Amsterdam-Flevoland op grond van de privacywet AVG niet toegestaan om je medisch te laten testen. Volg het advies van het RIVM: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Aanmelden voor een opleiding

Worden aanmeldingen voor opleidingen nog wel in behandeling genomen?
Ja. Je kunt je gewoon aanmelden. De lopende aanmeldingen en de toekomstige aanmeldingen worden gewoon verwerkt en in behandeling genomen. We nemen dan telefonisch contact met je op. Wanneer het weer mogelijk is, nodigen we leerlingen uit voor een (aangepaste) kennismakingsactiviteit.

Les in het nieuwe schooljaar

Gaan de lessen door?
Lessen worden nog steeds voor een groot deel online gegeven. Daarnaast worden weer meer lessen gegeven op school. Om veilig les op locatie te kunnen geven, spreiden we de begin- en eindtijden van de lessen over de week, de dag en het uur. Je opleiding informeert je over de roosters.

Lessen op locatie kunnen alleen gegeven worden zolang de RIVM-voorschriften door iedereen worden opgevolgd en het OV niet wordt overbelast. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten, docenten en medewerkers. Ook als je jonger bent dan 18 jaar.

Geldt de 1,5 meter afstand ook op school?
Ja, de 1,5 meter afstandsregel geldt ook in en rond de gebouwen van de school. Alle RIVM-voorschriften worden gelden daar. Bij klachten blijven studenten thuis. Elke school heeft een plan om de spreiding van studenten zo te organiseren dat deze regels gewaarborgd kunnen worden. De school informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per locatie.

Ik behoor tot een risicogroep van het coronavirus. Moet ik naar school?
De scholen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Reizen naar school

Hoe kan ik het beste naar school komen?   
Je kunt het best lopend, met de fiets of met ander eigen vervoer naar school komen. Is dit niet mogelijk? Dan kun je met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Scholen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Mogen studenten in het nieuwe studiejaar in de spits reizen?
Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten.

Verandert er iets aan het studentenreisproduct?   
Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Wat moet ik doen als ik een buitenlandse reis/congresuitwisseling heb gepland?
Het ROC van Amsterdam-Flevoland geeft medewerkers tot nader order geen toestemming naar het buitenland te reizen voor zakelijke doeleinden. Studenten moeten overleggen met hun opleiding.

Toetsen en examens

Gaan de toetsen/tentamens door?
Ja, we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Informatie over jouw studie krijg je vanuit je opleiding.

Gaan de examens door?
Ja, daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door. Het is belangrijk dat je hier voortdurend goed contact over hebt met je opleiding.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de examens en diplomering?
Door de coronacrisis kan het nodig zijn dat de examens en de diplomering anders worden. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de MBO Raad hebben daarvoor richtlijnen opgesteld.

Stage in binnenland

Gaat mijn stage /bpv door?
Als je start met een stage, dan volg je de maatregelen van het RIVM en de maatregelen die binnen het bedrijf gelden.

Stage in buitenland

Ik loop momenteel stage in het buitenland. Wat moet ik doen?
Houd de ontwikkelingen in de gaten en volg de adviezen op van lokale instanties. Ben je ongerust, neem dan contact op met je opleidingsmanager. Samen overleggen we wat je het beste kan doen.

Richtlijnen voor wel of niet reizen naar bepaalde gebieden staan op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Deze adviezen zijn leidend. Geldt voor een gebied code rood of oranje en geeft BuZa een negatief reisadvies, dan kan de reis niet doorgaan.

Gebouwen en activiteiten

Zijn de gebouwen van het ROC van Amsterdam-Flevoland open?
De gebouwen van het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn gewoon open.

Vragen en contact

Mijn vraag wordt hier niet beantwoord. Met wie kan ik contact opnemen?
Mail voor ROC van Amsterdam naar corona@rocva.nl
Mail voor ROC van Flevoland naar corona@rocvf.nl