Coronavirus - veelgestelde vragen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen.

Algemeen

Wat doet het ROC van Amsterdam - Flevoland om verspreiding van het virus te voorkomen?
Het ROC van Amsterdam - Flevoland hanteert nauwgezet de adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en het Ministerie van OCW.

Moet ik een mondkapje dragen op school?
Het is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Uiteraard geldt hierbij wel, dat als beroepsrichtlijnen beschermingsmiddelen vragen, deze in de les wel gedragen moeten worden.

Wat moet ik doen als ik me niet goed voel?
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM.
Veel gestelde vragen vind je op de website van het RIVM

Ik ben bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?
Medewerkers en studenten kunnen kijken bij de corona-informatie op het Portaal voor Talent voor het protocol rondom besmettingen. Voor alle andere vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM

Kan het ROC van Amsterdam - Flevoland mij dwingen een medische test te ondergaan?
Nee. Als een vermoeden bestaat dat je met het virus bent besmet, dan is het ROC van Amsterdam-Flevoland op grond van de privacywet AVG niet toegestaan om je medisch te laten testen. Volg het advies van het RIVM: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Hoe vaak moet ik zelftesten?
Studenten en medewerkers wordt geadviseerd om minimaal twee keer in de week een zelftest af te nemen. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. De zelftest is ook niet bedoeld als toegangstest of -bewijs. Zelftesten is altijd vrijwillig. En zonder zelftest hebben studenten en collega’s gewoon toegang tot school. Je kunt gratis zelftesten aanvragen via Zelftest (zelftestonderwijs.nl).

Studenten en medewerkers kunnen voor vaccinatie afspraken maken bij de GGD. Je laten vaccineren is vrijwillig en een persoonlijke keuze.  
 
Basisregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid
De basisregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid gelden en we blijven zorgdragen voor goede ventilatie. Deze maatregelen gelden voor iedereen. Het is dus belangrijk om deze op te volgen.

  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • 1,5 meter afstand houden blijft een veilige afstand
  • Schud geen handen
  • Draag een mondkapje waar dat verplicht is
  • Klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

Welke hygiënemaatregelen neemt het ROC van Amsterdam-Flevoland?
Voor de schoonmaak van de gebouwen volgt het ROC van Amsterdam-Flevoland de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het echter het allerbelangrijkste dat iedereen zélf de richtlijnen opvolgt. Die staan op portaalvoortalent.nl en op de informatieschermen.

Ventilatie in onze gebouwen

De luchtventilatie in schoollocaties is met de laatste inzichten van het RIVM zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van het ROC van Amsterdam - Flevoland voldoen aan deze eisen.

Onderwijs, lessen en toetsen

Gaan de lessen door?
Alle onderwijs- en praktijkactiviteiten kunnen weer plaatsvinden op de onderwijslocaties. Dat betekent dat voor studenten en medewerkers de normale aanwezigheidsplicht weer geldt. Er hoeft onderling geen afstand te worden gehouden maar 1,5 meter blijft een veilige afstand. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers bij alle activiteiten in het onderwijsgebouw, ook bij overleg tussen medewerkers onderling of een vergadering. En we blijven thuis bij klachten en laten ons testen bij de GGD.

Ik behoor tot een risicogroep van het coronavirus. Moet ik naar school?
De scholen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Gaat de stage/bpv door?
Als je start met een stage, dan volg je de RIVM-maatregelen en de maatregelen die binnen het bedrijf gelden.

Toetsen en examens

Gaan de toetsen/tentamens door?
Ja, we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan. Informatie over jouw studie krijg je vanuit je opleiding.

Gaan de examens door?
Ja, daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door. Het is belangrijk dat je hier voortdurend goed contact over hebt met je opleiding.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de examens en diplomering?
Door de coronacrisis kan het nodig zijn dat de examens en de diplomering anders worden. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de MBO Raad hebben daarvoor richtlijnen opgesteld.

Reizen naar school

Hoe kan ik het beste naar school komen?   
Je kunt het best lopend, met de fiets of met ander eigen vervoer naar school komen. Is dit niet mogelijk? Dan kun je met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Scholen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Mogen studenten in de spits reizen?
Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten.

Verandert er iets aan het studentenreisproduct? 
Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Reizen naar het buitenland

Wat als ik in het buitenland ben geweest?
Wil je weten of je in quarantaine moet na een reis naar het buitenland? Doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

Buitenlandse stages zijn weer mogelijk. Informeer bij je opleiding naar de voorwaarden.