Coronavirus - veelgestelde vragen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen.

Preventie

Wat doet het ROC van Amsterdam - Flevoland om verspreiding van het virus te voorkomen?
Het ROC van Amsterdam - Flevoland volgt nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het Ministerie van OCW. Er worden geen lessen meer gegeven op alle locaties van het ROC van Amsterdam-Flevoland het VOvA, VAVO en Educatie. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 
Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
  • Was je handen regelmatig, 20 seconden
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden, ringen af
 
Welke hygiënemaatregelen neemt het ROC van Amsterdam-Flevoland?
Voor de schoonmaak van de gebouwen volgt het ROC van Amsterdam-Flevoland de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het echter het allerbelangrijkste dat iedereen zélf de richtlijnen opvolgt. Die staan op portaalvoortalent.nl en op de informatieschermen. Daarnaast worden de toiletten extra gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende zeep en schone handdoeken.

Wat moet ik doen als ik me niet goed voel?
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM en de rijksoverheid.

Ik ben bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM en de rijksoverheid.

Kan het ROC van Amsterdam - Flevoland mij dwingen een medische test te ondergaan?
Nee, Als een vermoeden bestaat dat je met het virus bent besmet, dan is het het ROC van Amsterdam-Flevoland op grond van de AVG niet toegestaan om je medisch te laten testen.

Aanmelden voor een opleiding


Worden aanmeldingen voor opleidingen nog wel in behandeling genomen?
Ja. Je kunt je gewoon aanmelden. De lopende aanmeldingen en de toekomstige aanmeldingen worden gewoon verwerkt en in behandeling genomen. Wanneer het weer mogelijk is, nodigen we leerlingen uit voor een kennismakingsactiviteit. Of we nemen telefonisch contact op.

Gaan de kennismakingsactiviteiten nog door? 
De kennismakingsactiviteiten op locatie gaan voorlopig niet door. Leerlingen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Op het moment dat het weer kan, nemen we weer contact op met die leerlingen. Voor nu kiezen veel opleidingen ervoor om de kennismakingsgesprekken per telefoon of via skype te doen. Ook zijn er opleidingen die studenten eerst plaatsen en daarna pas uitnodigen voor de kennismakingsactiviteit.

Gaat het meelopen nog door?
Ook hiervoor geldt dat het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft besloten om het meelopen voorlopig uit te stellen. De leerlingen krijgen hierover bericht. Op het moment dat het weer kan, nemen we contact op met de die leerlingen.

Komt er een nieuwe datum voor de Open Dag?
Ja. De nieuwe data kun je in dit overzicht vinden. Er is ook online Open Dag waar we je helpen met je studiekeuze. En natuurlijk kun je altijd contact opnemen met het Informatiecentrum

Lessen, toetsen en examens

Gaan de lessen door?
Sinds 15 juni mag het mbo de scholen verder openstellen. Op voorwaarde dat er niet meer studenten en medewerkers aanwezig zijn dan 20 procent van de normale bezetting. Dat biedt mogelijkheden voor het verzorgen van (praktijk)lessen en face-to-face contact met studenten. Dit is aanvullend op de huidige activiteiten: het examineren, de opvang van kwetsbare studenten en een studieplek voor wie dit thuis niet heeft. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding.

Gaan de toetsen/tentamens door?
We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Informatie over jouw studie krijg je vanuit je opleiding.

Gaan de examens door?
Het ROC van Amsterdam - Flevoland doet er alles aan om te zorgen dat deze situatie zo min mogelijk invloed heeft op je studievoortgang. Daarbij leggen we de focus op examinering. Daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door. Het is belangrijk dat je hier voortdurend goed contact over hebt met je opleiding.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de examens en diplomering?
Door de coronacrisis kan het nodig zijn dat de examens en de diplomering anders worden. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de MBO Raad hebben daarvoor richtlijnen opgesteld. Voor onze studenten houdt dit het volgende in:
  • Examens worden zoveel mogelijk digitaal afgenomen of op het stageadres. Alleen als het echt niet anders kan is er examen op school. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.
  • Doordat examens digitaal worden afgenomen, kan er niet altijd een tweede beoordelaar bij zijn. Daarom moeten examenonderdelen die worden afgerond met een Criterium Gericht Interview (CGI), worden opgenomen.
  • Rekenexamens gaan de rest van het schooljaar niet meer door. Wie nog geen rekenexamen heeft gehad, hoeft dit examen niet meer te doen.
  • Alleen de keuzedeelexamens die wettelijk verplichte beroepsvereisten toetsen, gaan door. Deze worden onderdeel van de beroepsgerichte examinering. Andere keuzedeelexamens gaan dit schooljaar niet meer door. Wie nog geen keuzedeelexamen gehad heeft, hoeft dit examen ook niet meer te doen. In de meeste gevallen gaan de lessen nog wel door. Wie toch graag een keuzedeel wil volgen of afronden, kan dit aangeven bij de studieloopbaanbegeleider.
  • Voor het onderdeel loopbaan en burgerschap krijgen onze studenten nog een eindopdracht als dit nodig is.
Er wordt een planning gemaakt zodat voor alle studenten duidelijk is wanneer ze welk examenonderdeel af kunnen ronden.

Stage in binnenland

Gaat mijn stage door?
Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief.

Stage in buitenland

Ik loop momenteel stage in het buitenland. Wat moet ik doen?
Houd de ontwikkelingen in de gaten en volg de adviezen op van lokale instanties. Ben je ongerust, neem dan contact op met je opleidingsmanager. Samen overleggen we wat je het beste kan doen.

Houdt het ROC van Amsterdam-Flevoland contact met de studenten die op dit moment in het buitenland zijn?
Ja, de opleiding onderhoudt contact met studenten in het buitenland en helpen hen als zij terug willen keren. Het ROC van Amsterdam-Flevoland financiert de terugkeer.

Wil je terug naar Nederland?  
Geef dit aan  bij je stagebegeleider. We bieden je hulp en zorgen voor een zo snel mogelijke reis naar huis.  Overleg met je stagebegeleider en meld je aan bij de speciale website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
• Houd je aan de reisadviezen van nederlandwereldwijd.nl of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
• Volg de aanwijzingen van de autoriteiten van de plaats / het land waar je bent.

Besluit je om niet terug te komen?
Als je besluit om niet terug te keren naar Nederland, dan betekent dat dat je zelf de (financiële en medische) risico’s moet dragen voor de eventuele gevolgen van jouw besluit.

Hoe zit het met de terugreiskosten?
Wij vergoeden de extra kosten van je ticket op basis van 2de klas/economy class.
•    Neem contact op met je opleidingsmanager.
•    Zorg voor bewijzen van je terugreiskosten (tickets etc.)
Volg de lokale maatregelen. Het kan voorkomen dat je niet mag reizen. Als je wel mag reizen, dan is het aan jou om te besluiten of je terug wilt (proberen) te komen naar Nederland.

Hoe zit het met de extra gemaakte kosten?
In overleg bepalen we de vergoeding van eventuele verplichtingen die zijn aangegaan.
•    Neem contact op met je opleidingsmanager.
•    Zorg voor bewijzen (rekeningen, contracten).

Heb je vragen over je terugreis? 
Dan kun je contact opnemen met je reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via tel. +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ

Neem altijd even contact met je stagebedrijf en opleidingsmanager en meld dat je terug naar Nederland komt, of probeert te komen.

Heb je een vraag? Neem contact op met je opleidingsmanager.

Gebouwen en activiteiten

Zijn het ROC van Amsterdam-Flevoland-gebouwen open?
De gebouwen van het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn wel open om een aantal belangrijke zaken in de ondersteunende organisatie en faciliteiten te kunnen garanderen. Het kan zijn dat een aantal gebouwen alsnog tijdelijk gesloten moet worden. Als dat gebeurt, volgt z.s.m. nadere informatie daarover.

Gaan evenementen bij het ROC van Amsterdam-Flevoland door?
Onderwijsbijeenkomsten en overige evenementen op de locaties van het ROC van Amsterdam-Flevoland gaan voorlopig niet door.

Reizen voor studie of werk

Richtlijnen voor wel of niet reizen naar bepaalde gebieden staan op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Deze adviezen zijn leidend. Geldt voor een gebied code rood of oranje en geeft BuZa een negatief reisadvies, dan kan de reis (nu) niet doorgaan.

Wat moet ik doen als ik een buitenlandse reis/congresuitwisseling heb gepland?
Het ROC van Amsterdam-Flevoland geeft medewerkers tot nader order geen toestemming naar het buitenland te reizen voor zakelijke doeleinden. Studenten moeten overleggen met hun opleiding.

Vragen en contact


Mijn vraag wordt hier niet beantwoord. Met wie kan ik contact opnemen?
Mail voor ROC van Amsterdam naar corona@rocva.nl
Mail voor ROC van Flevoland naar corona@rocvf.nl