Coronavirus - veelgestelde vragen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen.

Algemeen

Wat doet het ROC van Amsterdam - Flevoland om verspreiding van het virus te voorkomen?
Het ROC van Amsterdam - Flevoland hanteert nauwgezet de adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en het Ministerie van OCW.

Moet ik een mondkapje dragen?
Voor het mbo vervalt de mondkapjesplicht, behalve daar waar de anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. In het vo-onderwijs blijft het dragen van een mondkapje verplicht. 

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?
Alleen samen krijgen we corona onder controle. De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor iedereen. Het is dus belangrijk om deze op te volgen.

  • Was vaak je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog; 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Is het druk? Ga dan weg;
  • Draag een mondkapje waar dat verplicht is; 
  • Klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Welke hygiënemaatregelen neemt het ROC van Amsterdam-Flevoland?
Voor de schoonmaak van de gebouwen volgt het ROC van Amsterdam-Flevoland de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het echter het allerbelangrijkste dat iedereen zélf de richtlijnen opvolgt. Die staan op portaalvoortalent.nl en op de informatieschermen.

Voor de ventilatie van onze gebouwen volgen wij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM waardoor in al onze scholen maximaal geventileerd wordt. Via de ventilatiesystemen wordt alleen frisse lucht ingeblazen. De oude lucht wordt afgevoerd naar buiten. Systemen die lucht laten rondgaan zijn uitgezet.

Wat moet ik doen als ik me niet goed voel?
Voor al je vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM.
Veelgestelde vragen vind je op de website van het RIVM

Ik ben bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?
Medewerkers en studenten kunnen kijken bij de corona-informatie op het Portaal voor Talent voor het protocol rondom besmettingen. Voor alle andere vragen over je gezondheid verwijzen we je naar de informatie van het RIVM

Ik kom terug uit het buitenland. Moet ik in quarantaine?
Voor iedereen die terugreist naar Nederland geldt: bekijk het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het land waaruit je vertrekt. Dan zie je of je het dringende advies krijgt om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij aankomst in Nederland.

Kan het ROC van Amsterdam - Flevoland mij dwingen een medische test te ondergaan?
Nee. Als een vermoeden bestaat dat je met het virus bent besmet, dan is het ROC van Amsterdam-Flevoland op grond van de privacywet AVG niet toegestaan om je medisch te laten testen. Volg het advies van het RIVM: blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 

Ventilatie in onze gebouwen

Hoe zit dat precies? Welke maatregelen zijn genomen binnen de scholen van het ROC van Amsterdam – Flevoland, VOvA, Vavo en Educatie?

Gebouwen met klimaatinstallaties
Dit betreft alle gebouwen, met uitzonderling van in Amsterdam: MBO College Centrum da Costastraat, De nieuwe Havo Buiksloterweg 85, Bredero Beroepscollege, Meeuwenlaan 132, Luca Praktijkschool Javaplantsoen en de locatie Postjesweg 1.

Op dit moment is de ventilatie in de gebouwen met klimaatinstallaties voldoende. Met voldoende ventilatie bedoelen we de aanvoer van schone buitenlucht volgens de nu geldende wet- en regelgeving. Aerosolen, deeltjes die het virus kunnen bevatten, worden bij een goede ventilatie voldoende afgevoerd en leveren zo geen risico. Verse buitenlucht wordt in het gebouw geblazen en oude lucht wordt uit het gebouw geblazen.

Het is niet gewenst om in deze schoolgebouwen de ramen openzetten omdat het ventilatiesysteem dan niet optimaal werkt. Het geautomatiseerd ventilatiesysteem zorgt ervoor dat 100% buitenlucht wordt inblazen. Daarnaast mogen en kunnen er vanwege de ligging van diverse gebouwen (dichtbij drukke verkeersknooppunten) geen ramen open. De luchtbehandelingsinstallaties voldoen aan het bouwbesluit en de richtlijnen waar RIVM naar verwijst. Alle systemen waarmee lucht wordt gerecirculeerd zijn uitgezet. Daarmee zijn onze gebouwen veilig.

Gebouwen zonder klimaatinstallaties: raam open of raam dicht? ​
Dit betreft de volgende scholen in Amsterdam: MBO College Centrum da Costastraat, De nieuwe Havo Buiksloterweg 85, Bredero Beroepscollege, Meeuwenlaan 132, Luca Praktijkschool Javaplantsoen en de locatie Postjesweg 1.

In gebouwen zonder klimaatinstallaties zit een zeer beperkt of geen ventilatiesysteem. Het is verstandig en aan te raden om voor de lessen ramen en deuren enige tijd open te zetten zodat er op natuurlijke wijze geventileerd wordt. Zo wordt de lucht in een ruimte regelmatig op natuurlijke wijze ververst. De gebouwen zijn dan veilig te gebruiken. Ook deze gebouwen voldoen aan het bouwbesluit waar RIVM naar verwijst.

Centrale recirculatie
In alle gebouwen van het ROC van Amsterdam-Flevoland is in eerder stadium al gekozen voor het uitzetten van centrale recirculatie van de luchtbehandeling volgens, in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.

Heb je klachten over de temperatuur of vragen over het klimaat? Neem dan contact op met de Facilitair Manager van de school. Dan kan gekeken worden naar een oplossing.

Onderwijs, lessen en toetsen

Worden aanmeldingen voor opleidingen nog wel in behandeling genomen?
Ja. Je kunt je gewoon aanmelden. De lopende aanmeldingen en de toekomstige aanmeldingen worden gewoon verwerkt en in behandeling genomen. Wanneer het weer mogelijk is, nodigen we leerlingen uit voor een (aangepaste) kennismakingsactiviteit.

Gaan de lessen door?
Lessen worden nog steeds zoveel mogelijk online gegeven. De scholen zijn gedeeltelijk open. Je opleiding informeert je hierover.

Lessen op locatie kunnen alleen gegeven worden zolang de RIVM-voorschriften door iedereen worden opgevolgd en het OV niet wordt overbelast. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten, docenten en medewerkers. Ook als je jonger bent dan 18 jaar.

Ik behoor tot een risicogroep van het coronavirus. Moet ik naar school?
De scholen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de school informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Gaat de stage/bpv door?
Als je start met een stage, dan volg je de RIVM-maatregelen en de maatregelen die binnen het bedrijf gelden.

Toetsen en examens

Gaan de toetsen/tentamens door?
Ja, we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Informatie over jouw studie krijg je vanuit je opleiding.

Gaan de examens door?
Ja, daar waar examinering plaats kan vinden, gaat deze door. Het is belangrijk dat je hier voortdurend goed contact over hebt met je opleiding.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de examens en diplomering?
Door de coronacrisis kan het nodig zijn dat de examens en de diplomering anders worden. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de MBO Raad hebben daarvoor richtlijnen opgesteld.

Reizen

Reizen naar school

Hoe kan ik het beste naar school komen?   
Je kunt het best lopend, met de fiets of met ander eigen vervoer naar school komen. Is dit niet mogelijk? Dan kun je met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Scholen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Mogen studenten in de spits reizen?
Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten.

Verandert er iets aan het studentenreisproduct?   
Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Reizen naar het buitenland

Internationale groepsreizen door medewerkers en/of studenten in schoolverband zijn voorlopig niet toegestaan. 
Internationale individuele reizen door studenten (internationale BPV) zijn in beperkte mate, uitsluitend in overleg en met toestemming van de opleidingsmanager toegestaan. Stages buiten Europa en naar ‘oranje’ en ‘rode’ gebieden zijn uitgesloten.