Je kunt hier zoveel van elkaar leren

De coronacrisis stelt het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. Opleidingsmanager Marjan van Duist van MBO College Poort vertelt hoe zij ervoor zorgde dat een belangrijke audit ondanks alle maatregelen gewoon dit jaar plaats kon vinden.

In de afgelopen maanden volgden studenten les op afstand en werkten medewerkers vooral vanuit huis. Veel activiteiten werden afgeblazen. Ook de goed voorbereide audit bij één van de Businessopleidingen van MBO College Poort zou door de coronamaatregelen worden uitgesteld tot volgend schooljaar. Opleidingsmanager Marjan van Duist trok aan de bel: “Als studenten online les kunnen volgen, dan kunnen we zo’n onderzoek ook online doen.” En daar stonden de auditoren gelukkig voor open.

Iedere drie jaar worden de opleidingen uitgebreid onderzocht op onderwijskwaliteit en examinering. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van andere colleges binnen ROC van Amsterdam | Flevoland en soms aangevuld met externe auditoren. Zij zijn speciaal opgeleid om zo’n audit uit te voeren. Marjan behoort zelf tot de interne auditpool van het ROC en auditeert verschillende keren per jaar andere opleidingen binnen de organisatie. "Het is goed om te zien dat er zoveel mooie dingen gebeuren binnen onze colleges en op deze manier kun je veel van elkaar leren.”
Studentenpanels
De audit bestaat uit een uitgebreid documentenonderzoek waarbij bijvoorbeeld jaarplannen, vergaderverslagen, lesevaluaties en onderwijs- en examenreglementen worden gecontroleerd. “Het is voor de auditcommissie belangrijk om een goed beeld te krijgen van de organisatie en de sfeer van het opleidingsteam. Ook verslagen van gesprekken met studentenpanels worden meegenomen. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat we onze studenten betrekken, maar ook vooral hoe we dat doen”, licht Marjan toe.
Meekijken met online lessen
"Normaal vindt de audit plaats op één dag op de leslocatie. Nu hebben we een programma van twee ochtenden ingepland omdat gesprekken voeren via Teams best intensief is”, vertelt Marjan. De auditoren kregen net als altijd een presentatie van het team, spraken met de opleidingsmanager, de docenten, een aantal stagebedrijven en een groep studenten. Ook hebben ze bij een aantal online lessen meegekeken. “Het was spannend of we de sfeer van de school en de cultuur van het team goed konden laten zien. Maar ook zoiets als de bevlogenheid van de docenten komt online anders over. Dat ervaar je toch het beste in de school zelf."

Ook spannend is de mening van de studenten. “Of je het nu heel goed doet of niet, studenten zijn altijd kritisch en dat is maar goed ook. Er kan altijd iets beter. Daarnaast neemt de auditcommissie contact op met een aantal stagebedrijven om erachter te komen hoe het contact met het bedrijf en de begeleiding van de student vanuit de opleiding zijn. Ja, het is inderdaad een uitgebreid onderzoek!”
Wachten op de uitslag
Het is gebruikelijk dat de auditcommissie aan het eind van de dag een terugkoppeling geeft. “In aanwezigheid van de directie gaf de commissie aan dat ze een goed beeld heeft gekregen en erg tevreden was over het verloop van de dagen”, aldus een verheugde Marjan. Nu is het voor het team wachten op het uiteindelijke oordeel in het verslag, maar het algemene beeld was goed. "Het is voor het team een bevestiging van al het werk dat de afgelopen twee jaar is verzet. De volgende audit hopen wij weer op school te kunnen uitvoeren, maar deze online audit was zeker succesvol."