‘We hebben veel geleerd in deze periode’

Judith Veltman is directeur Onderwijs bij het ROC van Flevoland. Door de coronacris komt ze iedere dag voor nieuwe uitdagingen te staan. In dit interview deelt ze haar ervaringen: "Ik vind het geweldig om te zien hoe iedereen de schouders er onder zet."


Studenten volgen nu al twee maanden online les. De gebouwen van MBO College Almere en MBO College Poort zijn op een paar medewerkers na leeg. De medewerkers van het Examenbureau waren er wel. Zij zorgden ervoor dat studenten het generieke examen konden blijven doen. Judith Veltman, directeur Onderwijs, kijkt alvast terug op de afgelopen maanden: “Dat is precies wat deze organisatie kenmerkt: samen de schouders er onder zetten.”

“Ik heb echt bewondering voor het Examenbureau.”, vertelt Judith. “Zoals dit team alles heeft gegeven om de generieke examens door te laten gaan is bijzonder. Vlak nadat de scholen voor onderwijs gesloten werden, hebben we een werkgroep examinering samengesteld. Deze werkgroep bestond uit collega’s met expertise vanuit verschillende achtergronden zoals beleidsadviseurs, een logistiek expert, experts vanuit het Examenbureau en de Team Examencommissie. Deze werkgroep is gestart met een inventarisatie.”

Veilig examen doen
“Zo kregen we een goed beeld hoe en wanneer studenten de examens zo veilig mogelijk konden doen en welke extra vraagstukken er lagen. En dat blijven we ook continu monitoren. We kwamen tot de conclusie dat we de generieke examens (Nederlands, Engels en Rekenen) met aanpassingen konden blijven aanbieden. We wilden immers dat onze laatstejaars hier niet de dupe van zouden worden dus hebben we daar al onze energie ingestoken. En dan is het wel bijzonder om te zien dat iedereen daaraan zijn bijdrage levert en het ook lukt.”

De eerste week waren er minder mensen op locatie. Niemand wist nog echt hoe dit zich zou gaan ontwikkelen. De regels werden steeds strenger. Judith vervolgt: “Op dat moment hebben we voor de veiligheid een week pauze gehad om alles nog beter in te richten. We hebben de tijd genomen om goed na te denken over de wijze waarop wij alles veiliger konden inrichten. Er kwam steeds meer bij kijken: hoe gaat dat met een ID overhandigen? Is het veilig voor de surveillanten? Voor de medewerkers en de studenten? Het schoonmaken en afstand houden, extra lokalen regelen. We hebben wel mazzel dat we grote ruime gebouwen hebben; dat scheelt enorm. Daarnaast zijn we ook gaan onderzoeken wat we online konden aanbieden zoals het mondeling examen.”
Vanuit huis voorbereiden
Tegelijkertijd waren de onderwijsteams – deels vanuit huis – druk bezig met het voorbereiden van de beroepsgerichte examens. De wijze waarop de beroepsgerichte examens worden afgenomen verschilt natuurlijk per opleiding en is heel erg afhankelijk van het beroep. Sommige examens konden deels online worden afgenomen, terwijl andere examens zoals bijvoorbeeld bij de opleiding Techniek echt op school moesten worden afgenomen. Maar dan uiteraard alleen als aan de richtlijnen van het RIVM voldaan kon worden. En simulaties vragen wel wat meer voorbereiding. Examen doen in de keuken waar je ook nog 1,5 meter afstand moet houden: dat vraagt wel wat flexibiliteit van de collega’s.”
Competentiegericht interviewen
“Het is ook wel pionieren. We moesten wel natuurlijk maar daardoor is het niet minder leerzaam. Want hoe toets je competenties online? Daarvoor kozen we de methode van een criteriumgericht interview. Met deze interviewmethode kun je bepalen of de student inderdaad over de vereiste kwaliteiten beschikt. Je wilt niet aan kwaliteit inboeten dus ook in deze tijd hebben docenten een extra training gehad in competentiegericht interviewen. En de TEC, teamexamencommissie, keek uiteraard mee om de kwaliteit van de examens te kunnen beoordelen.”
 Diploma-uitreiking
“Ik vind het geweldig om te zien hoe iedereen in zo’n periode de schouders er onder zet en zelfs nog een tandje erbij doet om ervoor te zorgen dat we begin juli onze studenten dat felbegeerde diploma kunnen uitreiken. Dat maakt me echt trots.”