Afwezig melden

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen? Soms lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Dat heet verzuim. Ieder college heeft duidelijke regels over verzuim.

Wat gebeurt er als je zonder reden afwezig bent?

Als jij je verzuim niet meldt, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Het verzuimen van lessen kan gevolgen hebben voor je opleiding en/of studiebeurs. 

Bij ongeoorloofd verzuim bellen we jou of je ouder/verzorger om te vragen wat er aan de hand is. Bij ongeoorloofd verzuim krijg je een gesprek met je studiecoach.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan zijn wij wettelijk verplicht om het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ben je tussen de 18 en 23 jaar, dan zijn we wettelijk verplicht dit te melden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

Hoe moet ik mij ziek melden?

» Ziek melden MBO College Almere

» Ziek melden MBO College Poort
 
» Ziek melden MBO College Lelystad

» Ziek melden volwassenenonderwijs