Centrale Diensten

Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland werken op verschillende gebieden nauw samen. Zo zijn algemene diensten zoals ICT, HRM, PR Marketing & Communicatie en Financiën gebundeld in één centrale dienst. De hieronder genoemde Centrale Diensten van ROC van Amsterdam - Flevoland vind je in Amsterdam Zuidoost.

Bestuursdienst

De Bestuursdienst ondersteunt de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het Managementteam, de mbo-colleges en de OR. De dienst adviseert inzake beleid en over de uitvoering daarvan. Het is de stafafdeling van het ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Bij de Bestuursdienst hebben we te maken met alle verschillende en boeiende aspecten van een grote onderwijsorganisatie; dat brengt veel dynamiek en soms hectiek mee. Maar het maakt het werk bovenal bijzonder enerverend.

Onderwijsinformatie

De dienst Onderwijsinformatie (DOI) is verantwoordelijk voor de gehele kernregistratie van de studenten van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland en voor de informatievoorziening en het functioneel beheer van de onderwijslogistieke applicaties. Een omvangrijke taak in een grote onderwijsorganisatie; dynamisch en soms ook hectisch maar vooral enerverend.

De dienst Onderwijsinformatie bestaat uit ongeveer tachtig medewerkers die op de verschillende mbo-colleges werkzaam zijn.

Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs van het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Daarnaast ondersteunen wij de mbo-colleges bij de collectieve inkoop van producten en diensten en het management van inkoopcontracten. Wij hebben te maken met allerlei verschillende aspecten die bij zo’n grote onderwijsorganisatie komen kijken, dat betekent veel dynamiek en soms ook hectiek. Dat maakt het tot een boeiend bedrijf.

Financiën

De centrale dienst Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het financiële beleid zoals het door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Daarbij zetten wij de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in. We stellen kaders en waarborgen de financiële continuïteit voor de hele onderwijsorganisatie; voor het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Een omvangrijke, dynamische en boeiende organisatie. De dienst Financiën bestaat uit verschillende afdelingen: centrale financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, planning en control en functioneel beheer.

HRM

De centrale dienst Human Resources Management (HRM) zorgt voor de ontwikkeling van een samenhangend personeels- en organisatiebeleid voor het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Ook verleent HRM ondersteuning bij de ontwikkeling van HR-beleid voor het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Als dienst HRM proberen we zoveel mogelijk ons werk met aandacht en ambitie te doen, door betrouwbaar en vakkundig te zijn en door ons werk op een prettige wijze uit te voeren. Ook proberen we zoveel mogelijk nieuw beleid en personele regelingen langs onze kernwaarden te ontwikkelen en te implementeren.
Uitgangspunt van ons beleid is: Een goede onderwijskwaliteit staat of valt met het werken met goede mensen.

ICT

De Dienst ICT verzorgt voor het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam alle diensten op het gebied van ICT. De dienst ICT bestaat uit diverse teams; ICT projecten en Innovatie, Technisch beheer en Frontoffice.

Er wordt gestreefd naar een omgeving waarbij 'ICT het gewoon doet'. Student en personeel moeten het idee hebben dat een ICT-omgeving wordt geboden die beter is dan thuis. Dat betekent snelle verbindingen, online software en moderne apparatuur. Werken voor een grote onderwijsorganisatie betekent veel dynamiek en soms hectiek: zowel het onderwijs als ICT staan immers nooit stil.

PR, Communicatie & Marketing

Als dienst PR, Communicatie & Marketing hebben wij een breed werkveld. Op het gebied van marketing onderzoeken, analyseren en adviseren wij zowel de Raad van Bestuur als de domeinen en de mbo-colleges. Wij verzorgen en reguleren de communicatiestromen intern en extern, daaronder valt het intranet maar ook de website.

Het coördineren en verzorgen van open dagen campagnes en brochures wordt door onze dienst gedaan, evenals de voorlichting naar studenten en ouders en het voortgezet onderwijs. Wij doen ook de perscontacten en woordvoering voor de organisatie, voor zowel het ROC van Flevoland als het ROC van Amsterdam. Wij gaan voor een professionele uitstraling en kwaliteit. Werken voor onderwijs en deze doelgroep betekent veel dynamiek en soms ook hectiek, maar is bovenal heel enerverend.

Klik op de marker of locatie voor meer informatie hierover.

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Telefoon: Niet beschikbaar

Meer informatie Plan je route