Trots op onze studenten in de zorg
Onderwijs in Coronatijd - deel 1

MBO College Almere biedt verschillende zorgopleidingen en de studenten werken ook op verschillende plekken in de zorg. Een deel is gestopt met de stage. Renata licht toe: “Stages in de thuiszorg konden niet meer doorgaan omdat je dat met z’n tweeën moet doen en er mag nu nog maar één verzorger naar binnen. Soms wilden studenten wel doorgaan met hun stage maar maakten bijvoorbeeld de ouders zich – begrijpelijk - zorgen en zijn ze toch gestopt met hun stage. Dan gaan we op zoek naar een alternatief. We streven ernaar dat de studenten in het laatste jaar wel hun diploma kunnen halen.”

Leren in een buddy-systeem

Maar een groot deel van de studenten gaat door met stage en werk. ''We hebben nu zo'n dertig studenten die nog in het ziekenhuis werken. Sommigen werken op afdelingen waar het nu wat rustiger is, maar een paar draaien volop mee. Ze verplegen complexe zorgvragers en dat vraagt veel kennis en vaardigheden van studenten. Ze worden overal bij betrokken en goed begeleid. In zo’n buddy-systeem werk je met z’n tweeën en kan je toch bespreken wat je doet en zien wat de ander doet. Daar leer je veel van. Het is fijn om te weten dat ze goed in de gaten worden gehouden. Daarnaast is het ook heel intens natuurlijk. Eén van onze vierdejaars zei dat je als verpleegkundige leert om tot het uiterste te gaan om iemand beter te maken, maar als je ziet dat dat niet lukt dan moet je dat loslaten. Ze is 18 jaar; daar heb ik dan wel heel veel bewondering voor.”

Keuzes maken

“Ook onze docenten willen graag inspringen als dat nodig is. Er is zeker gevraagd of we dat kunnen als het nodig is. Ik verwacht dat we dat ook binnenkort gaan doen. De nood is hoog. Dat betekent voor ons wel dat we ’s ochtends meedraaien op een afdeling - in bijvoorbeeld een verpleeghuis - en dan ’s middags de studenten begeleiden en examens afnemen. Ik maak me best wel zorgen dat we de komende tijd ook in de situatie komen dat je in de zorg voor mensen keuzes moet gaan maken. Studenten worden nu geconfronteerd met issues waar je normaal gesproken niet zo snel mee te maken zou krijgen. Als ouderen dementerend zijn, herkennen ze na een paar weken hun familie echt niet meer. Hoe ga je daarmee om als student? Juist nu er zoveel emotie en stress is moeten we ook voor onze studenten blijven zorgen; die begeleiding is écht noodzakelijk.”
 
Op MBO College Almere kun je BOL (voltijd) en BBL (deeltijd) zorgopleidingen volgen op verschillende niveaus. Bekijk onze zorgopleidingen >>.

Ander nieuws

Nieuws Meer maatwerk mogelijk voor student door één leermanagementsysteem Nadat vorig schooljaar de eerste pilot teams zijn gestart met Canvas, zijn dit schooljaar alle mbo-colleges bij het ROC van Amsterdam - Flevoland...
Nieuws MBO College Lelystad verbindt onderwijs, overheid en bedrijfsleven Lelystad is een stad volop in beweging, een stad die open staat voor ambitieuze en innoverende plannen. Een belangrijke spil in deze ontwikkelingen... MBO College Lelystad
Nieuws Centrale Studentenraad 2021-2022 geïnstalleerd Vorige week is de nieuwe Centrale Studentenraad (CSR) van het ROC van Amsterdam - Flevoland geïnstalleerd. Onder toeziend oog van diverse...
Bekijk al het nieuws