Op de foto - Boven van links naar rechts:
Lida Zwart, docent MBO College West
Agnes Nobel, programmamanager Cordaan
Jacqueline Karsten, programmamanager domein Zorg en Welzijn ROCvA/ ROCvF
Hans Voerman, projectleider Onderwijs & Kwaliteit MBO College West
Arthur Straver, docent MBO College West
Beneden van links naar rechts:
Barbara Schouten, hoofd Opleidingen Flevoziekenhuis
Peter Wurschy, procescoördinator onderwijsinnovatie en docent MBO College West
Renata Joustra, docent MBO College Almere
Niet op foto:
Benedicte Taks, docent MBO College Hilversum