Samenwerken met MBO College Almere en MBO College Poort

Bedrijvencontact en Stagecontact met MBO College Almere en MBO College Poort van het ROC van Flevoland.

Stages en leerwerkplekken

De studenten van MBO College Almere en MBO College Poort leren voor een groot deel in de praktijk. Dit heet beroepspraktijkvorming (BPV). Heeft u een geschikte stageplaats of leerbaan voor onze studenten? Op www.veroverdewereld.nl vindt u alle contactpersonen van de verschillende sectoren om uw stageplaats aan te bieden.

Wilt u leerbedrijf worden?

Leerbedrijven kunnen via Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een erkenning aanvragen. Dat kunt u doen bij SBB.

Weet u niet zeker of uw bedrijf al erkend is? Bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven kunt u dat opzoeken. Ga naar de Zoeken naar erkende leerbedrijven en zoek uw bedrijfsnaam. U kunt dan de bij SBB bekende gegevens over uw bedrijf, erkenningen en contactpersonen bekijken.

Benieuwd naar andere mogelijkheden om samen te werken?
Kijk op www.veroverdewereld.nl.