Studie­financiering


Studiefinanciering kan een goede manier zijn om de opleiding van uw kind te betalen. Wanneer heeft uw kind recht op studiefinanciering en wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? Op deze pagina vertellen wij u er alles over.
 
Studiefinanciering is opgebouwd uit meerdere onderdelen: een basisbeursaanvullende beursreisproduct en een lening. Uw kind kan één of meerdere van deze onderdelen aanvragen, als er aan de voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden

Studenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Het is belangrijk dat uw kind:
 • 18 jaar of ouder is.
 • Een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt.
 • De Nederlandse nationaliteit of nationaliteit van een ander EU-land heeft.
 • In Nederland woont.
 • Op het moment van aanvragen geen studieschuld van meer dan € 12.000 heeft.
 • Niet meer dan € 16.000,- per jaar bijverdient.

Hoeveel krijgt mijn kind?

De basisbeurs is voor alle mbo-studenten die een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen. Thuiswonende mbo-studenten krijgen een basisbeurs van € 90,85,- per maand. Uitwonende mbo-studenten krijgen een basisbeurs van € 296,51,- per maand.
 
Daarnaast heeft uw kind tijdens de opleiding recht op een gratis ov-chipkaartabonnement. Met dit reisproduct kan uw kind gratis reizen met het openbaar vervoer.

Inkomensgrens voor ouders

Naast een basisbeurs kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen een aanvullende beurs aanvragen. De maximale aanvullende beurs voor mbo-studenten is € 416,- per maand. De hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen in uw huishouden hebben invloed op de hoogte van de aanvullende beurs.
 
Voor 2023 is de inkomensgrens voor een aanvullende beurs:
 • 1 kind: € 39.304,- per jaar
 • 2 kinderen: 43.704,- per jaar
 • 3 kinderen: € 48.104,- per jaar
 • 4 kinderen of meer: € 52.504,- per jaar
Verdient u meer dan hierboven aangegeven? Dan heeft uw kind geen recht op een aanvullende beurs. Het is dan wel mogelijk om een lening aan te vragen.

Wat moet mijn kind terugbetalen?

De basisbeurs en aanvullende beurs zijn zogenaamde prestatiebeurzen. Dat betekent dat uw kind deze beurzen niet hoeft terug te betalen als de opleiding binnen tien jaar succesvol wordt afgerond. Is dit niet zo, dan moet de studiefinanciering wel worden terugbetaald.
 
Heeft uw kind een lening aangevraagd tijdens de studie? Dit is een rentedragende lening. Dat betekent dat er rente over het geleende bedrag moet worden betaald. De rente is in 2023 0,00%, maar dit kan jaarlijks veranderen.

Studiefinanciering aanvragen

Het aanvragen van studiefinanciering gaat via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan online of via een papieren aanvraagformulier.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wijzigen sommige regels rondom studiefinanciering in het mbo. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd naar € 460,81,- per maand.
 • Studenten met ouders met een laag inkomen kunnen een hogere aanvullende beurs krijgen.
 • De bijverdiengrens voor uw kind wordt afgeschaft.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over studiefinanciering voor uw kind? Op de website van DUO leest u hier meer over.