Aanmelden opleiding


Om toegelaten te worden op het mbo moet uw kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat precies zijn leest u hier. Ook vindt u hier meer uitleg over aanmelden voor een opleiding.

Voorwaarden

Iedereen met een diploma van de middelbare school is welkom op een van onze mbo-opleidingen. Het is wel belangrijk dat uw kind:
  • Zich vóór 1 april aanmeldt bij de gekozen opleiding. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldproces en aandachtspunten voor u en uw kind.
  • Voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • Deelneemt aan de verplichte intake- en kennismakingsactiviteiten.
» Aanmelden voor een opleiding

Extra zaken die belangrijk zijn:

  • Voor sommige opleidingen is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
  • Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld een auditie of toelatingstest. Bekijk dit goed.
  • Bij veel opleidingen kan ook in januari worden gestart, maar niet bij alle opleidingen. Bekijk dit bij de opleidingsinformatie.
  • Heeft uw kind ondersteuning nodig? En heeft dat te maken met ziekte of handicap (ook dyslexie of dyscalculie)? Laat het ons zo snel mogelijk weten, dan maken we nog voor inschrijving afspraken over de ondersteuning die bij uw kind past. Wilt u meer informatie over alle ondersteuningen die wij bieden aan studenten? Kijk dan op onze pagina over extra begeleiding of ondersteuning.
  • Let op dat u ook uw eigen contactgegevens invult, indien uw kind minderjarig is. Deze gegevens hebben we nodig om u toegang te geven tot het Eduarte ouderportaal, ons studentenvolgsysteem. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina over studievoortgang.