Het bestuur

Het bestuur van het ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, College van Bestuur, mbo-colleges en Centrale Diensten.

Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland / Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam
Gerrit Vreugdenhil Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
Gaby Allard Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

Directie mbo-colleges

Mark Vlasblom
Voorzitter directie MBO College Almere / MBO College Poort  
 
Judith Veltman
Directeur onderwijs MBO College Almere / MBO College Poort

Roel van Lanen
Directeur bedrijfsvoering MBO College Almere / MBO College Poort
 
Ben Vermeer
Voorzitter directie MBO College Lelystad  
 
Harry Mauw
Directeur bedrijfsvoering MBO College Lelystad

» Bekijk het organogram
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bekijkt of het bestuur functioneert conform de zelf geformuleerde doelstellingen, maar ook volgens de maatschappelijke opdracht die een onderwijsinstelling nu eenmaal heeft. De Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit de volgende personen:
 

Leden van de Raad van Toezicht

  • Mevrouw drs. R.H.M. Eringa-Wensing, voorzitter
  • De heer drs. K.B. Tewarie RA
  • De heer drs. D.J. Elders
  • De heer mr. M.Q.E. van Bruggen Bsc BA
  • Mevrouw dr. M.S. Menéndez
  • Mevrouw B.M. Kievits