Het bestuur

Het ROC van Amsterdam werkt nauw samen met het ROC van Flevoland. Het bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur, College van Bestuur, MBO Colleges en Centrale Diensten. Vanuit de samenwerking wordt het toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken op beide roc's uitgevoerd door één Raad van Toezicht.

Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam - Flevoland / Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam
Gerrit Vreugdenhil Lid Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam - Flevoland
Gaby Allard Lid Raad van Bestuur Koepelstichting ROC van Amsterdam - Flevoland

Directie mbo-colleges

Mark Vlasblom
Voorzitter directie MBO College Almere / MBO College Poort  
 
Judith Veltman
Directeur onderwijs MBO College Almere / MBO College Poort

Roel van Lanen
Directeur bedrijfsvoering MBO College Almere / MBO College Poort
 
Ben Vermeer
Voorzitter directie MBO College Lelystad  
 
Harry Mauw
Directeur bedrijfsvoering MBO College Lelystad

» Bekijk het organogram
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bekijkt of het bestuur functioneert conform de zelf geformuleerde doelstellingen, maar ook volgens de maatschappelijke opdracht die een onderwijsinstelling nu eenmaal heeft. Naast controle op de exploitatie, het onderwijs en de bestuurlijke verantwoording, geeft de RvT advies en steun aan het bestuur.
 

Leden van de Raad van Toezicht

  • Mevrouw drs. R.H.M. Litjens, voorzitter
  • De heer drs. K.B. Tewarie RA
  • De heer drs. D.J. Elders
  • De heer mr. M.Q.E. van Bruggen Bsc BA
  • Mevrouw dr. M.S. Menéndez