Opleidingstypen voor volwassenen en niveaus

Bekijk hieronder de verschillende soorten opleidingen voor volwassenen en krijg uitleg over de niveaus.

De opleidingen voor volwassenen zijn onderverdeeld in verschillende opleidingstypen en niveaus.

Mbo-onderwijs

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Een mbo-opleiding is altijd een combinatie van werken en leren. Onze mbo-opleidingen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor het individu en sluiten altijd aan op de wensen vanuit de arbeidsmarkt. Door je werkervaring en vooropleiding is het vaak mogelijk om je opleiding versneld te doorlopen. Je sluit de opleiding af met een landelijk erkend mbo-diploma. Er zijn verschillende soorten mbo-opleidingen:

Deeltijd of BBL: combinatie van werken en leren

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) is een combinatie van werken en leren. Naast je baan volg je één of twee dagen in de week les. Om een BBL-opleiding te volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Door die erkenning weet je zeker dat je het vak daar goed in de praktijk kunt leren.
 
Voltijd of BOL: combinatie van leren en stage lopen 

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) is een combinatie van leren en stage lopen. Je krijgt het grootste deel van de week les en loopt één of meer periodes stage bij een erkend leerbedrijf. Het hangt van de opleiding af hoe vaak en wanneer je stage loopt. Tijdens je stage breng je je vak in praktijk.

Cursus

Een cursus of training is vaak korter dan een BOL- of BBL-opleiding en vindt vaak plaats in de avonduren of het weekend. Indien het een officieel gecertificeerde cursus is, ontvang je na succesvolle deelname een officieel certificaat. Indien je meerdere keuzedeelcertificaten van een bepaalde opleiding hebt behaald, kun je deze vaak inwisselen voor een officieel erkend diploma. Bij niet gecertificeerde cursussen ontvang je geen certificaat, maar een bewijs van deelname.

De verschillen

Voltijd en BOL opleiding Deeltijd en BBL opleiding Cursus Incompany / op maat
Leren & stage. Werken & leren. Leren, mét of zonder baan. Leren naast je werk.  
Meer theorie en zelfstudie. Meer praktijk. Zowel theorie als praktijk. Op maat.
Je hebt kortere werkperiodes, in de vorm van een stage. Je hoofdactiviteit bestaat uit werken. Kan vaak makkelijk naast het werk en/of gezin worden gevolgd. Kan vaak makkelijk naast het werk en/of gezin worden gevolgd.
1 of 2 dagen per week stage. 3 of 4 dagen per week werken. Naast het werk of gezin. Op maat.
3 of 4 dagen per week les. 1 of 2 dagen per week les. 1 of 2 dagdelen cursus per week. Op maat.
Na afronding ontvang je een mbo-diploma. Na afronding ontvang je een mbo-diploma. Afhankelijk van de soort cursus ontvang je een (deel)certificaat of een bewijs van deelname. Afhankelijk van de opleiding ontvang je een (deel)certificaat of een bewijs van deelname.
 

Niveaus

De opleidingen zijn verdeeld over niveau 1 t/m 4. Bij alle volwassenenopleidingen staat vermeld wat het niveau is. Voor cursussen zonder certificaat is het niveau vaak niet van toepassing. Wel kan het zijn dat er een bepaalde vooropleiding of kennis wordt gevraagd. Dit staat duidelijk vermeld bij de toelatingseisen.

Vooropleiding

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een opleiding kunt volgen. Voor sommige opleidingen is het niveau niet van toepassing en voor andere opleidingen gelden juist weer aanvullende eisen. Dit staat duidelijk vermeld bij de opleiding.  Kijk bij de opleiding van je keuze of er aanvullende eisen zijn.