• Info voor studenten

Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over (top)sport en studie
» Veel gestelde vragen
» Website studentenraad ROC van Flevoland
» Overzicht vakantiedata

Roosters & Cijfers

» Portaal voor Talent (roosters & cijfers)
» Roosters
» Webmail

Info per MBO College

» MBO College Lelystad 

Afwezig / ziek melden 

» Ga naar ziek / afwezig melden Almere
» Ga naar ziek melden Lelystad
» Ga naar ziek melden volwassenonderwijs

Mbo-studentenstatuut en reglementen

Mbo-studentenstatuut
In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2017 (pdf)

Examenreglementen
De Examenreglementen schrijven voor hoe examens worden afgenomen en waaraan studenten moeten voldoen. Bij experimentele opleidingen gelden afwijkende regelingen die per experimentele opleiding vermeld zijn in het specifieke deel van de Onderwijs en examenregeling.
» Examenreglement ROCvF (pdf)
» Reglement examenzitting schriftelijke & digitale examens (pdf)
» Reglement commissie van beroep voor examens (pdf)
» Reglement Bezwarencommissie examens (pdf)

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst 2016 (NL) (pdf)
International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement Nov 2016 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag Nov 2016 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage nov 2016 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage nov 2016 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas nov 2016 (ES) (pdf)

Rechten en plichten

» Informatie over ons toelatingsbeleid (pdf)
» Algemene bepalingen Onderwijsovereenkomst 2016 (pdf)
English version:
» General terms and conditions Education Agreement Nov 2016 (pdf)

» Bezwaar instemmingsverklaring
» Begrippenlijst 2016 (pdf)
» Privacyreglement (pdf)
» Klachtenreglement studenten 2016 (pdf) 
» Reglement speciale doelgroepen (pdf) 

Kosten en financiering

» Alles over kosten en financiering

Hulp bij klachten of problemen

Wij verwachten dat als je als student een klacht of probleem hebt, je dat eerst zelf probeert op te lossen.
Bespreek het met je docent, coach of loopbaanbegeleider.
Als dat niet lukt, ga dan naar je opleidingsmanager.
Helpt dat ook niet? Ga dan naar de directievoorzitter van je MBO College.
 
Als het zo niet lukt om er uit te komen, neem dan contact op met de ombudsman. Die bemiddelt bij een klacht of probleem.
E-mail: ombudsman@rocvf.nl

Sport

Alle studenten kunnen zich inschrijven voor het Sportkeuzeprogramma.
» Direct inschrijven
 
Wil je gebruik maken van de speciale mogelijkheden voor topsporters? Dan heb je een topsportpas nodig.
» Aanvragen topsportpas