Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over ziek melden en verlof aanvragen
» Alles over (top)sport en studie
» Veel gestelde vragen
» Overzicht vakantiedata

Roosters & Cijfers

» Portaal voor Talent (roosters & cijfers)
» Roosters
» Webmail

Afwezig / ziek melden 

» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Almere
» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Lelystad
» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Poort
» Ga naar ziek melden volwassenonderwijs

Mbo-studentenstatuut en reglementen

Mbo-studentenstatuut
In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2018 (pdf)

Examenreglementen
De Examenreglementen schrijven voor hoe examens worden afgenomen en waaraan studenten moeten voldoen. Bij experimentele opleidingen gelden afwijkende regelingen die per experimentele opleiding vermeld zijn in het specifieke deel van de Onderwijs en examenregeling.
» Examenreglement (pdf)
» Reglement examenzitting schriftelijke & digitale examens (pdf)
» Reglement commissie van beroep voor examens (pdf)
» Reglement Bezwarencommissie examens (pdf)

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst, jan 2019 (NL) (pdf)
International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement, Jan 2019 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag Nov 2016 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage nov 2016 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage nov 2016 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas nov 2016 (ES) (pdf)

» Algemene bepalingen Oriëntatie op het beroep (pdf)

Rechten en plichten

» Algemene bepalingen Onderwijsovereenkomst 2018 (pdf)
English version:
» General terms and conditions Education Agreement Nov 2016 (pdf)

» Privacyreglement en Privacyverklaring 
» Bezwaar instemmingsverklaring
» Begrippenlijst 2016 (pdf)
» Klachtenreglement studenten (pdf) 
» Regeling bindend studieadvies eerste studiejaar 2019/2020 (pdf)
» Reglement speciale doelgroepen, nov 2019 (pdf) 
» Toelatingsbeleid (pdf)

ICT
» ICT Gedragscode
» ICT Gedragsregels

Procedure studieadvies eerste leerjaar

In het eerste leerjaar krijg je als student een studieadvies. Ben je het niet eens met dit studieadvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de opleidingsmanager. Als je het daarna nog niet eens bent met het advies, dan kun je een klacht indienen volgens het klachtenreglement bij de directie van het mbo-college. Je kunt ook in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens. Het 'Klachtenreglement studenten' en het 'Reglement commissie van beroep voor examens' vind je hierboven op deze pagina.
» Bekijk het filmpje

Kosten en financiering

» Alles over kosten en financiering

Hulp bij klachten of problemen

Wij verwachten dat als je als student een klacht of probleem hebt, je dat eerst zelf probeert op te lossen.
Bespreek het met je docent, coach of loopbaanbegeleider.
Als dat niet lukt, ga dan naar je opleidingsmanager.
Helpt dat ook niet? Ga dan naar de directievoorzitter van je MBO College.
 
Als het zo niet lukt om er uit te komen, neem dan contact op met de ombudsman. Die bemiddelt bij een klacht of probleem.
E-mail: ombudsman@rocvf.nl

Sport

Wil je gebruik maken van de speciale mogelijkheden voor topsporters? Dan heb je een topsportpas nodig.
» Aanvragen topsportpas