Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over ziek melden en verlof aanvragen
» Alles over (top)sport en studie
» Veel gestelde vragen
» Overzicht vakantiedata

Roosters & Cijfers

Ben student op het ROC van Flevoland? Je kunt je rooster bekijken via het Portaal voor Talent. Of kijk in Eduarte.

Afwezig / ziek melden 

» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Almere
» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Lelystad
» Ga naar ziek / afwezig melden MBO College Poort
» Ga naar ziek melden volwassenonderwijs

Mbo-studentenstatuut

In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2023-2024 (pdf)

In het studentenstatuut wordt verwezen naar diverse andere regelingen. Deze regelingen vind je hieronder.
» Toelatingsbeleid
» Examenreglement
» Belangrijke toevoeging voor ROC TOP-studenten bij de examendocumenten
» Reglement Examenzitting schriftelijke & digitale examens
» Reglement Speciale doelgroepen
» Mbo Studentenfonds
» Regeling Bindend Studieadvies eerste studiejaar
» Leermiddelenbeleid
» Reglement Vertrouwenspersoon
» Klachtenreglement Studenten schooljaar 2023/2024
» Reglement Medezeggenschap Studenten
» Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Studenten
» Privacyreglement en Privacyverklaring 
» Reglement Cameratoezicht

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst 2023 (NL) (pdf)

International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement, nov 2021 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag, nov 2021 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage, nov 2021 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage, nov 2021 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas, nov 2021 (ES) (pdf)

» Algemene bepalingen Oriëntatie op het beroep (pdf)

Procedure studieadvies eerste leerjaar

In het eerste leerjaar krijg je als student een studieadvies. Ben je het niet eens met dit studieadvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de opleidingsmanager. Als je het daarna nog niet eens bent met het advies, dan kun je een klacht indienen volgens het klachtenreglement bij de directie van het mbo-college. Je kunt ook in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens. Het 'Klachtenreglement studenten' en het 'Reglement commissie van beroep voor examens' vind je hierboven op deze pagina.
» Bekijk het filmpje

Digitaal leren & leermiddelen

» MBOmarktplaats.nl voor boeken en leermiddelen

Kosten en financiering

» Alles over kosten en financiering

Hulp bij klachten of problemen

Wij verwachten dat als je als student een klacht of probleem hebt, je dat eerst zelf probeert op te lossen.
Bespreek het met je docent, coach of loopbaanbegeleider.
Als dat niet lukt, ga dan naar je opleidingsmanager.
Helpt dat ook niet? Ga dan naar de directievoorzitter van je MBO College.
 
Als het zo niet lukt om er uit te komen, neem dan contact op met de ombudsman. Die bemiddelt bij een klacht of probleem.
E-mail: ombudsman@rocvf.nl

Sport

Wil je gebruik maken van de speciale mogelijkheden voor topsporters? Dan heb je een topsportpas nodig.
» Aanvragen topsportpas

Inburgering

» Algemene bepalingen Inburgering (pdf)

Contractonderwijs

» Algemene bepalingen Scholingsovereenkomst Contractonderwijs (pdf)