Passend onderwijs en ondersteuning

Heb je ondersteuning nodig bij je studie of op andere gebieden? Geef het aan, we helpen je graag.

Bij het ROC van Flevoland vind je de begeleiding die jíj nodig hebt om met plezier en succes jouw opleiding te volgen. We kijken niet naar wat je ‘hebt’ of naar wat je niet kunt. We kijken naar wat je wél kan én nodig hebt om te kunnen leren Vanaf je aanmelding tot aan het behalen van je diploma. We doen het samen!

Tijdens je studie is er op school en in de klas altijd deskundige begeleiding aanwezig. Daar kan je op rekenen! Zo heeft iedere student  een studieloopbaanbegeleider. Elke opleiding heeft pluscoaches die kunnen helpen bij leren en schoolopdrachten. Ook heeft elke opleiding  een zorgcoördinator die extra begeleiding voor jou regelt als je dat nodig hebt.

Alle mbo-colleges hebben een Loopbaan Expertisecentrum (LEC). I n Almere noemen we dit Studentenbegeleiding. Daar werken experts die jou kunnen helpen, zoals een specialist passend onderwijs of een studieloopbaanadviseur. En als jíj dat wilt, is er ook een rol voor de mensen die jou begeleidden voor je bij ons kwam studeren.

Wanneer begeleiden wij jou?

Vóór de start van je opleiding
 • Bij je studiekeuze, bij het kennismaken met een opleiding en bij het aanmelden voor een opleiding. Je kan op onze website beroepskeuzetesten doen, Je kan je opgeven voor  open dagen en  voor meeloopdagen en je kan je aanmelden voor een studiekeuze-chat.
 • Met een specialistische intake. Weet je al bij je aanmelding al dat je extra begeleiding kan gebruiken bij je studie? Geef dat dan aan op je aanmeldformulier bij de vraag: 'Heb je bij ons op school extra begeleiding nodig?' Dan krijg je al vóór de start van je opleiding een gesprek met een specialist passend onderwijs. Dat gesprek heet een specialistische intake. Samen spreken jullie af welke begeleiding er voor jou georganiseerd kan worden, zodat je meteen goed kan starten!

Tijdens je opleiding
 • Begeleiding en ondersteuning in de lessen en bij het leren. Bijvoorbeeld door een specialist passend onderwijs of een pluscoach.
 • Begeleiding en ondersteuning bij het vinden en lopen van stage. Met hulp van je studiecoach, vakdocenten en het stagebureau.
 • De schoolmaatschappelijk werker kan je helpen bij het omgaan met (persoonlijke) problemen, zodat je weer ruimte hebt voor je opleiding.
 • Aanpassingen en hulpmiddelen bij toetsen en examens, bijvoorbeeld door het aanvragen van extra tijd en spraaksoftware.

Wij bieden begeleiding bij

 • Autisme
 • ADHD/ADD/concentratieproblemen
 • Bijzondere omstandigheden (mantelzorg, ouderschap, schulden)
 • Chronische ziekte of fysieke beperking(en)
 • Dyslexie/dyscalculie en ernstige problemen met rekenen 
 • Spraak- en/of taalproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen of psychische aandoeningen (bijvoorbeeld: angst, depressie, onzekerheid)
Dit is nog niet alles. Staat jouw reden voor extra begeleiding er niet bij? Bel dan het Informatiecentrum: 0900 – 0918 of mail je vraag naar expo@rocva.nl. Studeer je al bij ons? Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider of iemand van het LEC. Dan bekijken we samen met jou de mogelijkheden, want die zijn er zeker!

Landelijke website

Op de website mbotoegankelijk.nl vind je alle informatie voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag op één plek.

Student Daniel

Waar het meeste aan had in de begeleiding? Hulp bij het leren relativeren!

Naomi

Schoolmaatschappelijk werker
Je bent altijd welkom, met wat voor vraag dan ook. Ik oordeel niet.

Angie

Student
Ik kan hier mezelf zijn, ik voel me gehoord.

Anisha

student
Het vertrouwen van mijn coach en de steun die zij bood maakte dat ik mijn stage toch haalde.

Vildan

Specialist passend onderwijs
Vaak is er zijn genoeg. Mij gaat het erom de student zelfvertrouwen te geven.

Contact

Voor algemene vragen over passend onderwijs kun je een e-mail sturen naar expo@rocva.nl

» Meer over Studiehulp en advies