Ziekmelding en verlof

Soms kun je niet naar school komen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Dat heet verzuim. Wij hebben duidelijke regels over verzuim. Je moet verzuim melden op de eerste dag dat je afwezig bent. Hoe dat moet is afhankelijk van jouw opleiding en college.

 

Kijk op de pagina van jouw college om te zien hoe je je moet ziek melden:


» MBO College Almere
» MBO College Lelystad
» MBO College Poort

Hoe kan ik verlof aanvragen?

Voor elke korte afwezigheid (maximaal een dag), zoals rijexamen, ziekenhuisafspraak of afspraak met officiële instanties, begrafenis of huwelijk, vraag je vooraf verlof aan je studiecoach op vertoon van afsprakenkaart of ander bewijs. Als je jonger bent dan 18 jaar nemen je ouders hiervoor vooraf contact op met de studiecoach.

Voor bijzondere omstandigheden, zoals het bijwonen van een religieuze feestdag, kun je vooraf een verlofaanvraag indienen bij de manager van je opleiding. De opleidingsmanager beslist of je verlofaanvraag wordt goedgekeurd.

Wat gebeurt er als je zonder reden afwezig bent?

Als jij je verzuim niet meldt, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Het verzuimen van lessen kan gevolgen hebben voor je opleiding en/of studiebeurs.

Bij ongeoorloofd verzuim bellen we jou of je ouder/verzorger om te vragen wat er aan de hand is. Bij ongeoorloofd verzuim krijg je een gesprek met je studiecoach of mentor.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan zijn wij wettelijk verplicht om het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ben je tussen de 18 en 23 jaar, dan zijn we wettelijk verplicht dit te melden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.