Ziekmelding en verlof

Soms kun je niet naar school komen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Dat heet verzuim. Wij hebben duidelijke regels over verzuim. Je moet verzuim melden op de eerste dag dat je afwezig bent. Hoe dat moet is afhankelijk van jouw opleiding en college.

 

Kijk op de pagina van jouw college om te zien hoe je je moet ziek melden:


» MBO College Almere
» MBO College Lelystad
» MBO College Poort

Hoe kan ik verlof aanvragen?

Voor elke korte afwezigheid (maximaal een dag), zoals rijexamen, ziekenhuisafspraak of afspraak met officiële instanties, begrafenis of huwelijk, vraag je vooraf verlof aan je studiecoach op vertoon van afsprakenkaart of ander bewijs. Als je jonger bent dan 18 jaar nemen je ouders hiervoor vooraf contact op met de studiecoach.

Voor bijzondere omstandigheden, zoals het bijwonen van een huwelijk of een religieuze feestdag, kun je vooraf een verlofaanvraag indienen bij je studiecoach of mentor. De mentor of opleidingsmanager beslist of je verlofaanvraag wordt goedgekeurd.

Bij het afmelden voor religieuze feestdagen die niet standaard al vrij zijn, gelden de volgende richtlijnen:
  • Je kunt melden bij de opleidingsmanager
  • De melding doe je schriftelijk
  • De melding moet minimaal 5 dagen van tevoren worden gedaan
  • De melding kan alleen gedaan worden als het om een officieel erkende feestdag gaat die aansluit bij jouw geloofsovertuiging
Als je langere tijd niet naar school kunt komen, dan loop je mogelijk achterstand op. Denk je dat dit het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studiecoach of mentor. Jullie bespreken dan samen hoe je achterstand zoveel mogelijk kunt voorkomen en later kunt inhalen. 

Wat gebeurt er als je zonder reden afwezig bent?

Als jij je verzuim niet meldt, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Het verzuimen van lessen kan gevolgen hebben voor je opleiding en/of studiebeurs.

Bij ongeoorloofd verzuim bellen we jou of je ouder/verzorger om te vragen wat er aan de hand is. Bij ongeoorloofd verzuim krijg je een gesprek met je studiecoach of mentor.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan zijn wij wettelijk verplicht om het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ben je tussen de 18 en 23 jaar, dan zijn we wettelijk verplicht dit te melden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.