Samenwerken met MBO College Lelystad

Stages en leerwerkplekken

Elke student die een opleiding volgt bij MBO College Lelystad volgt stage. Al in het eerste jaar beginnen onze studenten met deze vorm van praktijkervaring. Op school kan onze student zich veel kennis en vaardigheden eigen maken, maar om de motivatie te versterken en het leerproces te bevorderen is de stage van onschatbare waarde.

Stage en leerwegen

Het mbo-onderwijs kent twee leerwegen: BOL en BBL. Welke leerweg past het best bij uw bedrijf of instelling?

BOL
In de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) beslaat de beroepspraktijkvorming (stage) 20 tot 60 procent van de studieduur. De student komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering.

Duur, vorm en leerdoelen van de stage zijn afhankelijk van opleiding en leerjaar. Op basis daarvan kiest u de student die úw wensen kan vervullen. Bijvoorbeeld een eerstejaars die enkele weken uitvoerend werk kan verrichten. Of juist een ervaren vierdejaars, die in een paar maanden tijd zelfstandig een onderzoek voor u uitvoert.

BBL
In de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) omvat de beroepspraktijkvorming 60 tot 80 procent van de studieduur. Deze leerweg is bij uitstek geschikt om uw personeel (verder) te scholen. Een student volgt één dag per week onderwijs en heeft een arbeidsovereenkomst ofwel loopt stage met een stage-overkomst van tenminste 16 uur per week. 
 
Lees verder

Wilt u leerbedrijf worden?

We vinden het belangrijk dat mbo-studenten goed worden begeleid tijdens hun opleiding. Als u met uw onderneming studenten wilt begeleiden bij hun stage (Beroeps Praktijk Vorming), heeft u een officiële erkenning nodig als leerbedrijf.
 
Aanvragen voor erkenning tot leerbedrijf worden beoordeeld en toegekend door de landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Op de website van SSB kunt u uw aanvraag voor erkenning indienen. Na uw aanvraag neemt een accountmanager van SBB contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Weet u niet zeker of uw bedrijf al erkend is? Bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven kunt u dat opzoeken. Ga naar Zoeken naar erkende leerbedrijven en zoek uw bedrijfsnaam. U kunt dan de bij SBB bekende gegevens over uw bedrijf, erkenningen en contactpersonen bekijken.

Als u hierbij ondersteuning wenst, geeft u dat aan bij het stagebureau Lelystad.
 
Lees verder

Financieel voordeel voor leerbedrijf/werkgever

Subsidieregeling praktijkleren
Indien het een BBL-opleiding betreft kunnen werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor een gerelateerde praktijkleerplaats voor een student in het kader van een beroepsopleiding.
» Bekijk de subsidieregeling

Stagefonds Zorg
Met het Stagefonds Zorg stimuleert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de instroom van zorgpersoneel. Er is  subsidie is beschikbaar voor BOL- en BBL-opleidingen Verpleegkundige, Verzorgende, Helpende Zorg en Welzijn, Zorghulp, Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) en Pedagogisch Medewerker (niveau 3 en 4).
» Regeling Stagefonds Zorg op rijksoverheid.nl
 
Meer over subsidies en fondsen 
» Website Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 
Lees verder

Bent u op zoek naar een stagiair?

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het ROC van Flevoland, MBO College Lelystad biedt talloze mogelijkheden. Onze opleidingen sluiten goed aan op de praktijk. Onze docenten komen vaak zelf uit het bedrijfsleven en geven de studenten de juiste beroepshouding mee. Praktijkgericht onderwijs, gastlessen en excursies zorgen ervoor dat studenten tijdens hun stage vlot hun draai weten te vinden.

Wij zijn altijd enorm dankbaar als bedrijven zich aan onze school willen verbinden. Het Stagebureau is binnen MBO College Lelystad verantwoordelijk voor alles wat met stage te maken heeft. Het fungeert als verbindende schakel tussen student, opleiding en stagebedrijf en is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rondom stage. 

Heeft u een geschikte stageplaats (BOL) of leerbaan (BBL) voor één van onze studenten? We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Neem dan contact op met het Stagebureau via dit contactformulier.
Aanhef en naam
Naam en adres
BOL of BBL *:
(Niet verplicht, pdf of Word-doc)
Lees verder

Regelingen en overeenkomsten

Stage-overeenkomst
Samen met u leiden wij de student op voor een beroep. Daarvoor sluit ROC van Flevoland met u als stagebedrijf en met de student een stage-overeenkomst (SOK). Deze overeenkomst biedt u duidelijkheid en heldere afspraken over de onderlinge relatie. Bij start van de stage ontvangt u de digitale stagegids met alle informatie met betrekking tot de stage.

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst
» ICT-gedragsregels (Kijk onder kopje 'Rechten en plichten')
» ICT-gedragscode (Kijk onder kopje 'Rechten en plichten')
 
Digitaal ondertekenen stage-overeenkomst
Het ondertekenen van de stageovereenkomst is een digitaal proces.
Een mail met een link voor digitale ondertekening wordt verstuurd naar het e-mailadres van de student en van het bedrijf. In dit filmpje ziet u hoe u digitaal kunt ondertekenen.

Zodra de stageovereenkomst door beide partijen is ondertekend, krijgen zowel de student als het leerbedrijf automatisch een e-mail met een link om de volledig ondertekende stageovereenkomst te downloaden. Deze link is 30 dagen geldig.

Als beiden hebben ondertekend, wordt de overeenkomst als laatste door het ROC van Flevoland geautomatiseerd ondertekend en ontvangt u de definitieve overeenkomst per e-mail.
 
Lees verder

Professionele begeleiding

Begeleiding op de werkvloer vraagt om een deskundige en enthousiaste praktijkopleider uit uw bedrijf. Vanuit het ROC van Flevoland is een praktijkdocent het vaste aanspreekpunt voor de stagiair én u. De naam van de stagedocent vindt u terug op de stage-overeenkomst. U kunt contact opnemen met MBO College Lelystad via 0320-237500 en eventueel een terugbelverzoek doen.
 
Lees verder

Heeft u een vraag over een stagiair?

Bij vragen over de stage van de student neemt u in eerste instantie contact op met de praktijkdocent. Wilt u contact met het stagebureau dan kunt u dit contactformulier invullen.

 
Lees verder

Ombudsman

Heeft u een klacht met betrekking tot stage of de school? Dan verwachten wij dat u het altijd eerst zelf probeert op te lossen. Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met de school. Als u er niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman.

» Meer over de Ombudsman
 
Lees verder

Wij gaan voor kwaliteit

Bedrijven in Lelystad geven het stagebeleid van MBO College Lelystad een ruime voldoende. Ze zijn vooral tevreden over het kennisniveau van de studenten en hun houding en gedrag tijdens de stages. Dit bleek uit eerder onderzoek onder 250 bedrijven die studenten van MBO College Lelystad een stage aanbieden.  
 
Lees verder

Uw mening telt

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en mening over onze samenwerking tijdens een stageperiode. Door aan het einde van een stage onze enquête in te vullen helpt u ons de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, ons onderwijs en onze samenwerking te verbeteren. De digitale enquête ontvangt u vanuit: marketing@rocva.nl.