Missie en beleid

Ons beleid is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden. We richten ons daarbij op studenten, medewerkers en relaties. We werken klant- en resultaatgericht en proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten op de arbeidsmarkt en de samenleving van de toekomst. 

Onze missie

Ik investeer in mensen, om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving.

Onze visie

We verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot een gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student.

Onze kernwaarden

1. Aandacht
We geven iedereen ruimschoots aandacht voor zijn of haar persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

2. Ambitieus
We streven ernaar om het beste uit onszelf te halen en dagen onze studenten uit hun talent volledig te benutten.

3. Betrouwbaar
We komen onze afspraken na, hebben onze zaken op orde en weten waar we naar toe willen en hoe daar te komen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en handelen zorgvuldig. 

4. Daadkrachtig / Vakkundig
We streven altijd naar verbetering, creëren nieuwe mogelijkheden en benutten kansen. Onze deskundigheid vormt daarvoor de basis.

5. Prettig
We werken samen op een respectvolle manier in een informele sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Door onze open houding staan we dicht bij onze studenten.

Ons beleid

Een brug naar werk
Als leverancier van arbeidskrachten spelen wij een grote maatschappelijke rol. We stemmen ons onderwijs af op de markt en veranderingen daarin, zodat we steeds voldoende gekwalificeerde mensen kunnen afleveren.
Een brug naar het vervolgonderwijs
Het vmbo en mbo sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Dit bevordert de doorstroming. We laten jongeren hun talent benutten en doen er alles aan schooluitval te voorkomen. Ook de doorstroming naar het hbo maken we zo makkelijk mogelijk.
Een brug naar de samenleving
De regels die gelden in maatschappelijk verkeer zijn voor een succesvolle carrière net zo belangrijk als vaktechnische kennis en beroepsvaardigheden. Deze regels brengen wij onze studenten dus ook bij.
Klein binnen groot
Wij zijn 'klein binnen groot' georganiseerd. Kleine opleidingsteams met hun eigen studenten zijn een afzonderlijke, gezellige, eenheid binnen een schoolgebouw.

Elk mbo-college heeft zijn eigen directie. Mbo-studenten zijn bekend en kennen hun eigen opleidingsmanager, docententeam en medestudenten. Als student ervaar je dat 'jouw' opleiding kleinschalig is.

Kwaliteitsplan

Plannen voor nog beter onderwijs 

Met alle mbo-instellingen zijn meerjarige afspraken gemaakt over extra investeringen om de kwaliteit van het mbo te versterken (regeling kwaliteitsafspraken). In het kwaliteitsplan van het ROC van Amsterdam staat op welke manier we de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

Het gaat om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Het plan beschrijft de uitgangssituatie, de concrete doelen en hoe die te bereiken.

Door de kwaliteitsagenda te verbinden met onze meerjarenstrategie wint hij aan effectiviteit. In de meerjarenstrategie wordt ook de Kwaliteitsagenda tegen het licht van de nieuwe ontwikkelingen gehouden.

» Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 (pdf)

Governance

» Uittreksel Kvk Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
» Bestuursreglement
» Statuten Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
» Integriteitscode ROC van Amsterdam - Flevoland
» Reglement melding misstanden Klokkenluidersregeling