Studie­financiering voor mbo


Ga jij binnenkort een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen? Of doe je dat al? Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Wat is studiefinanciering?

Studiefinanciering is bedoeld om als student je opleiding van te betalen. In het mbo kunnen studenten die een BOL-opleiding volgen hier gebruik van maken. Voor BBL-opleidingen kun je helaas geen studiefinanciering aanvragen.

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een ov-chipkaart en een lening.

Basisbeurs
Een basisbeurs is een gift. Dat betekent dat je dit niet hoeft terug te betalen als je binnen tien jaar je diploma haalt. Thuiswonende mbo-studenten krijgen € 90,85,- per maand. Woon je op jezelf? Dan ontvang je € 296,51,- per maand. Als je je diploma niet binnen tien jaar haalt, moet je de beurs (met rente) terugbetalen.
 
Aanvullende beurs
Als je ouders weinig verdienen, kun je naast een basisbeurs een aanvullende beurs aanvragen. Ook deze beurs is een gift en hoef je niet terug te betalen als je binnen tien jaar de opleiding afrondt. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Maximaal kun je een aanvullende beurs van 416,- per maand krijgen.
 
OV-chipkaart
Als mbo-student kun je een gratis abonnement op de ov-chipkaart aanvragen. Zo hoef je niet zelf je reiskosten te betalen als je naar school of stage moet.
 
Lening
Heb je niet voldoende aan de basisbeurs en de aanvullende beurs tijdens je studie? Het is mogelijk om nog een extra lening aan te vragen. Deze lening is geen gift en moet je wel terugbetalen.

Voorwaarden

Om studiefinanciering te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Je volgt een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL).
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-land.
  • Je woont in Nederland.
  • Je hebt geen studieschuld van meer dan € 12.000,-.
  • Je verdient niet meer dan € 16.000,- per jaar bij.

Studiefinanciering aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Je kunt dit doen via de website van DUO of door een papieren aanvraagformulier aan te vragen.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de regels rondom studiefinanciering in het mbo wat aangepast. En dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws voor jou. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd naar € 460,81,- per maand.
  • Studenten met (ouders) met een laag inkomen kunnen een hogere aanvullende beurs krijgen.
  • De bijverdiengrens wordt afgeschaft.
  • Het rentepercentage voor het terugbetalen van de studiefinanciering gaat omhoog. Vanaf 1 januari 2024 wordt de rente volgens de terugbetalingsregels in 15 jaar 2,95%. Voor terugbetalen in 35 jaar wordt de rente 2,56%.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden van studiefinanciering voor een mbo-opleiding? Op de website van DUO vind je meer informatie.