Mbo en bedrijfsleven bundelen krachten voor een beter klimaat

Iedere roc en aoc (agrarische opleidingscentra) is van harte welkom om aan te sluiten. "De nodige innovatie vergt ook vernieuwing in het opleiden van mensen, een nieuwe en continue manier van leren. Daar werkt dit mbo-programma aan. Het is uniek dat zoveel roc’s en aoc’s nu samen werken voor klimaat en energie", vertelt Marsha Wagner, programmamanager Human Capital van de Topsector Energie. 

"Om de energietransitie te laten slagen zijn voldoende goed opgeleide mensen essentieel", vult Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy, aan. Het TKI helpt bedrijven bij het ontwikkelen van innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. "Het laten slagen van een innovatietraject - van eerste concept tot en met grootschalige uitrol - vergt vakmensen. Het TKI dacht daarom actief mee en ondersteunde de verkenning om het onderwijs te verbinden aan de energietransitie." 

Arbeidscapaciteit en innovatie 

Het werk moet niet alleen worden bedacht maar ook gerealiseerd en gebouwd. Daar moet het leren en ontwikkelen op worden aangepast en aangescherpt. Opleidingen en ondernemers hebben elkaar nodig om (veel) meer mensen op te leiden die straks kunnen werken met de nieuwste duurzame energie-oplossingen. Ook is bijscholing voor huidige werknemers noodzakelijk. 

Goed opgeleide mbo-vakmensen zijn cruciaal 

Bij de realisatie van maatschappelijke opgaves zoals de energietransitie zijn goed opgeleide mbo-vakmensen cruciaal. Robert Koch, directeur Tech Campus ROC Midden Nederland, benadrukt het belang van de mbo’ers bij de energietransitie. "Er ontstaat een nieuwe vraag vanuit de ondernemers en bedrijven. Ze hebben mensen nodig die goed opgeleid zijn tot onder andere het herontwerpen van gebouwen, verduurzamen van vervoer en gebruiken van duurzame bronnen. Op die vraag moet je als roc inspelen." 

Programma ‘De Uitdaging’

Veel roc’s en aoc’s zetten samen met bedrijven in hun regio afzonderlijk al flinke stappen. Ze constateren tegelijkertijd dat ze als opleidingscentra voor vergelijkbare uitdagingen staan. Daarom verwachten ze meer snelheid te kunnen maken door landelijk de krachten te bundelen op het thema energie en klimaat. Dit gebeurt binnen het mbo-programma 'De uitdaging'. 

Samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid 

De kopgroep van roc’s gaat samenwerken met bedrijven, branches en hbo Centres of Expertise. Deze samenwerking biedt de kans om kennis uit te wisselen en die snel in te zetten in het reguliere onderwijs én in het opleiden van werkenden. Koch is voorstander van de ‘drie o’s’: "Ondernemers, onderwijs en overheid moeten samen optrekken. De terugkoppeling vindt al plaats, maar de ontwikkelingen gaan nu zo snel. Ik zie het als mooie en positieve uitdaging om bedrijven en scholen samen te laten werken." 

Klimaatakkoord tot 2030 

De doelstelling uit het regeerakkoord van 49 procent CO2-reductie in 2030 is een grote uitdaging. De weg hiernaartoe wordt nu uitgewerkt aan zogenaamde ‘tafels’ en vastgelegd in het klimaat- en energieakkoord. Het gaat naar verwachting om veel werk waarbij snelle uitvoering vereist is. Nieuwe energieconcepten, duurzame energie-innovaties, andere bouwconcepten, lokale opwekking van energie en veel meer. 


Meer informatie: 
Klik hier voor meer informatie over het Klimaatakkoord
Lees hier het Manifest

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws