Project Lelytalent van start

Er zijn volop kansen in Lelystad. Met het oog op de ontwikkelingen in Lelystad zoals Batavia Haven, Lelystad Airport en onder andere de komst van Inditex zal de vraag naar personeel alleen nog maar toe gaan nemen. Deze groeiende behoefte op de Lelystadse arbeidsmarkt aan praktisch en uitvoerend personeel is aanleiding geweest om onder de naam ‘Project Lelytalent’ een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan te vragen bij het ministerie van onderwijs. Naast een tekort aan praktisch en uitvoerend personeel is er een groep jongeren die een grote afstand heeft tot zowel onderwijs als arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak te maken met multi-problematiek. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen en dat is jammer, hun talenten gaan op deze manier verloren en met de juiste begeleiding is dat te voorkomen. Ook dit probleem wordt binnen het project aangepakt. Het ministerie van onderwijs heeft de subsidie toegekend om het onderwijs en het bedrijfsleven in Lelystad beter in staat te stellen om deze jongeren extra kansen te geven op de arbeidsmarkt. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven maakte op woensdag 23 mei bekend dat de aanvraag wordt gehonoreerd. En dat betekent goed nieuws voor alle betrokken partijen. MBO College Lelystad deed de aanvraag in samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier, het werkbedrijf Lelystad, het Lelystad Akkoord, SBB en het lokale bedrijfsleven.  

Project Lelytalent

Het project Lelytalent richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 mbo-opleidingen van MBO College Lelystad. Ruim 15 bedrijven hebben zich al aan het project gecommitteerd. Zij zullen aan gaan geven welke kansrijke werksoorten zij zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Nadat de jongeren in de eerste 10 weken door middel van een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden zij stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche. Het leren in het bedrijf wordt gedurende het jaar uitgebreid van gemiddeld 2 dagen per week naar gemiddeld drie dagen per week. 

Het Werkbedrijf Lelystad zorgt voor een juiste match tussen bedrijf en jongere. De focus van Project Lelytalent richt zich op een meer intensieve begeleiding van de jongeren. Dit gebeurt door een werkmeester binnen het leerbedrijf, een jobcoach vanuit het werkbedrijf Lelystad en/of een speciale pluscoach vanuit het onderwijs die ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met problemen. 

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws