Open brief aan minister Koolmees
De brief bevat het dringende verzoek om scholen te compenseren voor het verlies als gevolg van de coronacrisis als het gaat om inburgeringsonderwijs. Dit om het noodzakelijk beëindigen van deze activiteit bij de roc’s te vermijden.

Geachte minister,

Als de coronacrisis onze samenleving en economie iets heeft opgeleverd, is het een gevoel van solidariteit. Met zzp’ers, met horecaondernemers, met ouderen, met zorgverleners, met jongeren. Het kabinet heeft zich – terecht – in allerlei bochten gewrongen om steun te bieden. Met warme woorden. En in financiële zin.
Des te schrijnender is het dat er geen aandacht lijkt te zijn voor het bieden van nodige steun aan een kleine, maar belangrijke groep mensen in onze samenleving: inburgeraars. De nieuwkomers van nu zijn ook de werknemers van morgen, ze zijn straks met ons medeverantwoordelijk voor de sociale cohesie in onze samenleving en gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling ervan. Voor velen van hen is hun toekomst hier een uitweg uit een moeilijk bestaan. En om het in Nederland te kunnen redden, zijn inburgering en werk essentieel. Als je de taal machtig bent, een vak beheerst en kennis hebt van de Nederlandse geschiedenis, samenleving en arbeidsmarkt is de kans vele malen groter dat het je lukt om een succesvol bestaan op te bouwen en zo bij te dragen aan onze maatschappij.

Dit is ook de reden waarom wij scholen in het middelbaar beroepsonderwijs inburgeringsonderwijs aanbieden. Juist het mbo is in staat om inburgeraars de Nederlandse taal te leren én een vak. Voor de inburgering krijgen wij niet rechtstreeks geld van de overheid, maar dit betalen inburgeraars zelf, vanuit hun lening bij DUO. Precies daar ontstond aan het begin van de coronacrisis een probleem. Waar het ‘echte onderwijs’ zich kon concentreren op het organiseren van afstandsonderwijs, ontstond bij de mbo’s de vraag of het wel redelijk is om inburgeraars hiervoor te laten betalen. Want we weten allemaal: lessen op school, in groepen, met veel persoonlijk contact met de docent zijn veel effectiever dan contact via zoom, teams ect. Bovendien heb je voor afstandsonderwijs een computer en voldoende digitale vaardigheden nodig. Naast de vraag of het ethisch is om te laten betalen voor afstandsonderwijs, ontstond ook een probleem bij het innen van de facturen. Deze moeten namelijk achteraf door de inburgeraar worden getekend. Als je hen niet meer fysiek treft, is dat extra lastig. Ook neemt de administratieve last en controle steeds verder toe met als gevolg dat van iedere inburgeringseuro er steeds minder overblijft voor waar het echt om gaat: inburgeren en de Nederlandse taal leren.

De mbo’s zetten vanaf 16 maart in op het onderhouden van contact met hun cursisten; daar lag de prioriteit. Alles op alles om te voorkomen dat inburgeraars zouden afhaken, dus gingen ze vormen van afstandsonderwijs verzorgen. Inburgeraars vragen om hiervoor te betalen vonden velen risicovol. De persoonlijke en maatschappelijke consequenties van nieuwkomers die om financiële redenen stoppen met hun inburgeringsonderwijs en met een schuld uit beeld verdwijnen zijn groot.

Daarom doen wij al sinds 16 maart een beroep op de overheid om de kosten van het inburgerings-onderwijs tijdelijk te vergoeden. Zo hoeven inburgeraars niet te kiezen tussen afhaken of het belasten van hun lening voor afstandsonderwijs waarvan ze minder leren dan fysieke lessen. Waar de overheid inmiddels voor verschillende kwetsbare groepen regelingen heeft gemaakt, blijft de aandacht voor de volwassen inburgeraar achter. Waarschijnlijk omdat dit zij niet mondig zijn om voor hun belang op te komen en niet op de stoep staan in Den Haag om van zich te laten horen. En dus dreigen zij vergeten te worden.

Zolang er geen oplossing komt, blijven bij de mbo-scholen de rekeningen zich opstapelen, waardoor de inburgeringsactiviteiten in korte tijd sterk verliesgevend zijn geworden. Mbo’s kunnen dit niet zelf oplossen, omdat zij de NOW niet kunnen gebruiken en het verboden is om publieke middelen voor het reguliere mbo-onderwijs in te zetten voor de inburgering. Hierdoor dreigt dat meerdere scholen er helemaal mee stoppen. Ze zien geen andere uitweg. Als dit gebeurt, verdwijnt, kort voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet, een van de meest effectieve vormen van inburgering: de combinatie van leren en werken.

Wij roepen u, minister Koolmees daarom nu op: laat nieuwkomers ook midden in deze crisis niet in de kou staan, wees met hen solidair zoals u dat ook bent met bedrijfsleven en zzp’ers. En help de taalaanbieders van het mbo hun maatschappelijke opdracht goed uit te voeren door hun onderwijs overeind te houden. Het levert u, de samenleving en de arbeidsmarkt onder aan de streep uiteindelijk veel meer op dan het aan investeringen ‘kost’. 

Namens aanbieders van inburgeringsonderwijs bij de roc’s in Nederland:

Philippe Raets, Zadkine Rotterdam
Gerrit Vreugdenhil, ROC van Amsterdam - Flevoland
Trudy Vos, ROC van Twente
Wim Moes, Alfa College Groningen
René Louwerse, Albeda, Rotterdam
Thea Koster, Deltioncollege, Zwolle,
Ellen Sinnige, ROC Mondriaan, Den Haag
Ben Geerdink, ROC Rijn IJssel, Arnhem
 

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws