Stagebedrijven geven MBO College Lelystad voor derde jaar op rij een 8,1
Voor onderwijswethouder Elly van Wageningen was het reden om de school te verrassen met een bezoek en te feliciteren met het resultaat van het jaarlijkse waarderingsonderzoek. Via directievoorzitter Ben Vermeer complimenteerde Van Wageningen de school en alle medewerkers die zich inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor de sfeer en de veilige omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt.

Kwaliteit  

Ben Vermeer:  ‘Ons onderwijs staat in het teken van kwaliteit, het versterken van de interne organisatie en het ontdekken en benutten van interessante groeimarkten. Dit kunnen we doen op een fundament van tevreden studenten, tevreden medewerkers en stagebedrijven. Met de uitdrukking van die tevredenheid in een rapportcijfer van 8,1 zijn we heel blij.’

Voor wethouder Van Wageningen staat het aanbod van kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel. ‘Dit is belangrijk, want Lelystad staat voor een (grote) sprong voorwaarts in haar ontwikkeling en is er bij gebaat om adequaat in te springen op belangrijke ontwikkelingen in een veranderende markt met nieuwe technologieën en onderwijsvormen. Een aantal jaren werken gemeente en MBO College Lelystad al intensief samen in de Lokaal Educatieve Agenda aan  21e -eeuwse vaardigheden, aan houding en gedrag van studenten. De waardering van de stagebedrijven voor deze studenten zie ik als her- en erkenning voor de wijze waarop studenten de in de opleiding vervatte ‘topmentaliteit’ vertalen naar houding en gedrag op de werkvloer'.

Hoge mate van tevredenheid

De studenten binnen de school zijn – zelfs meer nog dan vorig jaar- zeer tevreden over hun opleiding en school. Met name de sfeer en veiligheid binnen de school zijn aspecten die gewaardeerd worden. Over de hele linie scoren de opleidingen en de school bij de studenten hoog. 

Ook het bedrijfsleven is zeer content met de manier waarop MBO College Lelystad het onderwijs vorm geeft en over de stagiaires die ze aan hen aflevert. ‘Studenten, ouders en het bedrijfsleven leveren waardevolle en belangrijke input om te kijken waar we ons kunnen verbeteren', vertelt Vermeer. ‘Ook het voortgezet onderwijs en het hbo zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. Daarnaast is de kennis, kunde en het bredere perspectief van de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland voor ons als school enorm belangrijk om de tevredenheid van al deze partijen elk jaar weer hoog te houden'.

Opleidingsaanbod

Een leven lang ontwikkelen is voor scholen, maar ook voor het bedrijfsleven van steeds meer belang. Bedrijven en organisaties verwachten van hun medewerkers een lerende houding. Dat betekent dat ook het onderwijs moet anticiperen en meedenken. Daarbij moet ruimte zijn voor doorlopende leerlijnen, afstemming over het opleidingsaanbod met het bedrijfsleven en over aanpassingen in het aanbod. Dat heeft binnen MBO College Lelystad onder andere geleid tot meer aandacht voor contractonderwijs: onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven, gericht op het aanpassen van het voltijd onderwijs en op het kunnen aanbieden van gericht deeltijd onderwijs om medewerkers te kunnen bij- en omscholen.

Veranderingen bij voltijd opleidingen

Binnen de ‘normale’ voltijd mbo-opleidingen zijn inmiddels diverse veranderingen gaande. Vermeer: ‘Binnen de niveau 2-opleidingen is er nu een uitgestelde keuze voor studenten. Dat betekent dat studenten van niveau 2 in hun eerste jaar de kans krijgen om kennis te maken met verschillende beroepen en aspecten van deze branches. Dat helpt hen om in het tweede jaar gerichter een keuze te kunnen maken voor de specialisatie die ze gaan volgen'.

Vanaf dit jaar biedt MBO College Lelystad niveau 3 en 4 ICT-opleidingen aan. ‘Simpelweg omdat daar de vraag van het bedrijfsleven het grootst is,’ zegt Ben Vermeer. ‘Maar ook in andere richtingen zijn er in samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen tot stand gekomen die passen bij de vraag van bedrijven. Beautyprofessional in de zorg is een typisch voorbeeld van een opleiding waar zowel jongeren als volwassenen de kans krijgen om meer kennis en vaardigheden op te doen waarmee ze straks in hun beroep het verschil kunnen maken'.


Foto: © Fotostudio Wierd

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws