MBO College Lelystad verbindt onderwijs, overheid en bedrijfsleven

Studenten van MBO College Lelystad doen bij allerlei bedrijven in de regio praktijkervaring op, bijvoorbeeld bij Van Wijnen (zie foto).

Duurzaamheid als centraal thema

"Binnen ons college vinden we het belangrijk om bezig te zijn met het thema duurzaamheid”, vertelt Martijn. “Duurzaamheid is immers een belangrijk onderdeel van onze toekomst en dit draagt bij aan het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Samen leren dat we kunnen voorzien in onze behoeften op een manier die in evenwicht is met wat de aarde aankan is enorm belangrijk en actueel, en dit thema zal ook in het onderwijs in de komende jaren enorm aan impact winnen.”

Martijn vertelt dat MBO College Lelystad daarom investeert in een duurzame en circulaire omgeving voor de toekomst van de studenten, medewerkers en het (lokale) bedrijfsleven. Hoe? “Al onze studenten krijgen binnen hun eindstage te maken met circulariteit. Daarmee waarborgen we niet alleen dat dit bij de studenten in hun grondhouding wordt meegenomen; ook de bedrijven waar zij stagelopen zullen op deze manier bewust worden gemaakt van de essentie, noodzakelijkheid en (verrassende) mogelijkheden van duurzaamheid en circulariteit binnen hun bedrijf.” Naast dat duurzaamheid wordt opgenomen in het onderwijscurriculum van MBO College Lelystad, probeert het mbo-college ook in te spelen op duurzaamheidsvraagstukken uit het werkveld. “Samen met het voortgezet onderwijs en het hbo werken we aan een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid, en worden onze studenten uitgedaagd om extra curriculaire opdrachten uit te voeren die passen bij het individuele leerproces van de student. Dit alles kunnen we doen met behulp van ons Practoraat Circulaire Regionale Economie.”

Leven Lang Ontwikkelen

Ook binnen het bedrijfsleven betekent duurzaamheid dat er wellicht meer of andere dingen gevraagd gaan worden van hun werknemers. Op het gebied van op- en bijscholing zal er dus ook een vraag komen te liggen. “Met ons college willen we – gezien onze expertise op dit gebied in combinatie met duurzaamheid – in dit gat springen en bedrijven en hun medewerkers hierin faciliteren. En dat past bij de ambities van MBO College Lelystad: vanaf schooljaar 2022/2023 wordt er een start gemaakt met derde leerweg onderwijs. Een mbo-opleiding in de derde leerweg is gericht op volwassenen die willen studeren (vaak naast een baan) waar en wanneer ze willen, flexibel beroepsonderwijs dus. Het voordeel van zo’n opleiding is dat deze modulair aangeboden wordt: deelnemers kunnen modules overslaan als ze bepaalde kennis en vaardigheden al bezitten, zodat ze de opleiding versneld kunnen doorlopen.”

Dat de bouwopleidingen binnen MBO College Lelystad hier als eerst mee beginnen is een bewuste keuze, vertelt Martijn. “We zijn constant in overleg met het bedrijfsleven, zodat we direct kunnen inspelen op hun vraag. De komende jaren komen er enorm veel huishoudens in Lelystad bij; er ligt een gigantische bouwopgave. Hoe fijn is het dan als mensen zich gemakkelijk kunnen op-, na- of bijscholen.” Hij voegt eraan toe: “De toekomst van het onderwijs van ons mbo-college betekent het mogelijk maken van een leven lang leren of ontwikkelen. Afhankelijk van de behoefte in tijd, plaats of onderwerp; waarbij deelnemers zelf bepalen hoe ze hun studie inrichten (al dan niet in samenspraak met een bedrijf).”

Dé bouwopleider van Flevoland

Een uitbreiding van de bouwopleidingen gaat natuurlijk ook fysiek wat betekenen. “We werken al jaren samen met TOF: Techniek Opleidingen Flevoland. Concreet betekent dit dat onze bouwtechniekstudenten momenteel deels op ons college en deels bij TOF aan de Havenweg les krijgen. Op dit moment liggen er plannen om samen met TOF een stuk bij ons college aan te bouwen voor de bouwtechnische opleidingen. We willen hiermee meer zichtbaar zijn als dé bouwopleider binnen Flevoland.”

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws