ROC van Amsterdam - Flevoland ontvangt Europese erkenning voor internationale activiteiten
In de beoordeling stelt het Agentschap dat 'het voorgestelde Erasmus Plan coherent is, duidelijk en consistent met de internationaliseringsstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland'. De accreditatie-aanvraag werd beoordeeld met een maximale score van 100 punten. Om die maximale score te behalen wordt er veel aan internationalisering gedaan binnen onze organisatie. Het internationaliseringsbeleid richt zich op drie kernactiviteiten: in- en uitgaande mobiliteiten, tweetalig onderwijs en Internationalisation at Home.

Bureau Internationalisering is binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland het centrale aanspreekpunt wanneer het gaat om internationalisering en werkt nauw samen met de coördinatoren internationalisering binnen de colleges. Dagelijks houden zij zich samen bezig met onder andere student- en stafmobiliteit, (internationale) samenwerkingen en projecten, stage- en studiebeurzen, tweetalige onderwijsprogramma’s, docentprofessionalisering en internationaliseringsactiviteiten in de klas.

Naar het buitenland
Door een verblijf in het buitenland kom je met verschillende culturen in aanraking, maak je internationale vrienden en ontwikkel je nieuwe kennis en vaardigheden. Het beleid richt zich daarom actief op het stimuleren en faciliteren van in- en uitgaande mobiliteiten, waarbij kan worden gedacht aan een stage in het buitenland, studeren aan een partnerschool of een buitenlandse studiereis. Maar er zijn ook exchange studenten die hier een deel van hun studie volgen. Ook voor medewerkers zijn er verschillende mogelijkheden om een ‘kijkje in de keuken te nemen’ bij een buitenlands bedrijf of partnerschool. Denk bijvoorbeeld aan job shadowing of een docentstage in het buitenland. Helaas is dit door corona momenteel niet mogelijk.

Tweetalig onderwijs
Momenteel zijn er verschillende opleidingen binnen de organisatie die ook (deels) tweetalig worden aangeboden. Hierbij ontvangen studenten naast een Nederlands diploma ook een internationaal erkend diploma of een taalcertificaat. Studenten die tweetalig onderwijs volgen krijgen minimaal de helft van de tijd les in een vreemde taal en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale oriëntatie. Hierdoor zijn studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt die steeds meer gericht is op internationale contacten. Vanuit het internationaliseringsbeleid wordt het volgen van tweetalige onderwijsprogramma’s daarom aangemoedigd en biedt Bureau Internationalisering ondersteuning aan teams tijdens het kwalificatietraject en de kwaliteitsborging van een tweetalig onderwijsprogramma.

Internationalisation at Home
Niet iedereen kan of wil naar het buitenland om internationale competenties te ontwikkelen.
Daarom is Internationalisation at Home in het leven geroepen. Internationalisation at home is een manier om studenten in contact te brengen met internationalisering zonder dat zij fysiek naar het buitenland hoeven gaan. Door deze laagdrempelige en vaak digitale manier krijgen alle studenten de kans om interculturele competenties te ontwikkelen om goed voorbereid te zijn op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en de interculturele samenleving. Voorbeelden van Internationalisation at Home zijn het bezoeken van een internationaal bedrijf in de regio, online gastlessen of samenwerkingsprojecten met partnerscholen in het buitenland, het bezoeken van een culturele instelling of het inzetten van een lespakket of keuzedeel internationaliseren.

“Met de erkenning van de Erasmus+ Accreditatie houden de inspanningen nog niet op. Het is juist een extra stimulans om door te gaan en te blijven ontwikkelen op het gebied van internationalisering want iedere student heeft recht op een internationale leerervaring”, aldus Inge Hermann, hoofd van het Bureau Internationalisering.

 

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws