‘Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we sámen moeten doen’
Een van de dragende strategische thema’s uit onze nieuwe meerjarenstrategie is Inclusie. André Cairo heeft als lid en voorzitter van het Strategisch Transitie Team (STT) de opdracht om dit onderwerp op de kaart te zetten binnen onze organisatie. Het vertrekpunt is de belofte die we aan onze studenten doen. Hij vertelt meer over de plannen.

André Cairo is geen onbekende binnen onze organisatie. Voorheen (tot de zomer 2015) werkte hij als directeur Bedrijfsvoering bij zowel MBO College Noord als MBO College Westpoort en tot de zomer van 2022 bij MBO College West. Sinds dit schooljaar houdt hij zich vanuit het STT fulltime bezig met het thema Diversiteit & Inclusie. “Ik vind het erg belangrijk dat zowel studenten als medewerkers dezelfde kansen krijgen, volwaardig meedenken en meedoen en dat we toewerken naar een inclusieve cultuur”, aldus André. “Een actueel onderwerp wat op dit moment landelijk speelt is bijvoorbeeld stagediscriminatie. Als ik zie dat een deel van onze studenten niet wordt aangenomen op een stageplek en vervolgens hierdoor niet of vertraagd moet afstuderen; dat gaat me echt aan het hart en is onacceptabel. Vanuit mijn nieuwe rol kan ik samen met de colleges een bijdrage leveren om aan deze misstanden iets te doen.”

André wil helpen bij het creëren van bewustzijn, de verbinding zoeken, inspiratiesessies houden en van en met elkaar leren, maar ook het ongemakkelijke gesprek voeren indien nodig.

Drie programmalijnen

Om Diversiteit & Inclusie verder op de kaart te zetten binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland zijn er binnen dit kennisnetwerk drie thema’s gedefinieerd, vertelt André.

Allereerst het thema onderwijs. “Vanuit dit thema kijken we naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat al onze studenten gelijke kansen krijgen en welke begeleidingsstructuur daarbij past. Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat ons lesmateriaal inclusief is of dat onze gebouwen toegankelijk zijn voor alle studenten? Ook voor studenten, medewerkers en bezoekers met een beperking. Daarnaast willen we binnen het thema onderwijs stageveiligheid creëren zodat elke student zonder beperkingen zijn/haar stage succesvol kan afronden.”
Het tweede thema zit meer op het snijvlak met HR. “We willen graag investeren in (persoonlijk) leiderschap en de mogelijkheid tot professionalisering voor alle medewerkers”, licht André toe. “Hierdoor worden collega’s in staat gesteld om het goede gesprek over dit onderwerp met elkaar te voeren, maar ook met onze studenten. We willen dat onze studenten volwaardig kunnen participeren en de ruimte krijgen om mee te denken en mee te beslissen.”

Ook het nadenken over de keuze van de wervingsbureaus waarmee we in zee gaan en hoe de sollicitatiecommissies zijn samengesteld is onderdeel van dit tweede thema. “Het streven is om als organisatie, op termijn, binnen alle lagen van onze organisatie een goede afspiegeling te zijn van de Metropoolregio Amsterdam.”

Het derde thema gaat over de cultuur van onze organisatie. Oftewel: hoe gaan we met elkaar om en hoe inclusief communiceren we? “Een succesvolle aanpak en inbedding van diversiteit en inclusie staat of valt met aandacht voor leiderschap en management”, vertelt André. “Een inclusieve leiderschapsstijl en cultuur waarin verschillen omarmd worden zijn essentieel voor de binding en betrokkenheid van medewerkers met de organisatie. Leiderschap is de weg naar inclusie. Vanuit deze lijn denken we bijvoorbeeld ook na over de inrichting van een inclusiekalender. Welke dagen vieren en/of gedenken we samen met onze studenten en medewerkers? Vanuit welke (kern)waarden leveren we een bijdrage aan onze belofte?”

“Voor alle drie de thema’s halen we binnen de gehele organisatie op hoe ver we staan, we doen een soort nulmeting. Zo kunnen we goed zien welke progressie we maken, waar nog uitdagingen liggen en waar we over, bijvoorbeeld een jaar, staan, kijkend naar de belofte aan onze studenten en medewerkers.”

Kennisnetwerken

Momenteel gebeurt er al veel op onze colleges, vertelt André. “Tot nu toe ben ik bezig geweest met het ophalen van deze verhalen en of ik daaruit een rode draad kan destilleren. Dit wordt het vertrekpunt om samen met de colleges de genoemde programmalijnen verder te brengen binnen onze organisatie.” Door middel van kennisnetwerken wil André collega’s met elkaar in contact brengen om hierover te sparren, kennis te delen en elkaar te inspireren.

“Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we echt sámen moeten doen”, aldus André. “Ook de directies en managers van de mbo-colleges leveren hier een bijdrage aan. Per thema uit de meerjarenstrategie zijn op directieniveau themaregisseurs aangesteld die helpen om het thema verder vorm te geven en te faciliteren waar nodig. Daarnaast speelt het DIT-team (Diversiteit & Inclusie Team) een belangrijke rol bij de vorming van het kennisnetwerk en bij de implementatie van dit dragende thema. Zij brengen de beweging op gang binnen onze organisatie, verzorgen trainingen aan studenten en medewerkers en hebben contact met de Gemeente Amsterdam en relevante externe bureaus. Verder halen ze uit de organisatie op wat er speelt, waar behoefte aan is en verbinden de colleges en contactpersonen daarvan aan elkaar om zo het leren van en met elkaar te stimuleren. Ook zijn ze betrokken bij een aantal landelijke initiatieven.”

Op de dansvloer

Waar André in 2026, aan het einde van onze meerjarenstrategie, hoopt te staan? André: “Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje. Inclusie is uitgenodigd worden op de dansvloer. In 2026 hoop ik dat we met z’n allen op die dansvloer staan en dat ik mezelf overbodig heb gemaakt.”
 

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws