Opleidingen elektro- & installatietechniek ondersteund door Stichting Aandelen Remeha
Het elektro- en installatieonderwijs van het ROC van Amsterdam - Flevoland ontvangt vanuit Stichting Aandelen Remeha een bedrag van € 300.000,-. Stichting Aandelen Remeha is de aandeelhouder van BDR Thermea Group waarvan Remeha, toonaangevend producent van onder andere cv-ketels en warmtepompen, onderdeel uitmaakt. Met het geld wordt de komende vier jaar flink geïnvesteerd in up-to-date onderwijsmateriaal voor mbo-studenten, een online educatieplatform voor scholieren, bijscholing voor mbo-docenten en speciale lesmethoden voor statushouders die instromen in de elektro- en installatiebranche. Deze investeringen zijn nu en in toekomst hard nodig om goed en voldoende personeel op te leiden en de ambities rond de klimaatdoelstellingen te realiseren.
 

Grote behoefte aan personeel

Het personeelstekort in de technische sector is groot. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, waarschuwde onlangs dat over vier jaar 20.000 technische vacatures niet kunnen worden ingevuld. Deze enorme uitdaging vraagt om nieuwe en duurzame samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De samenwerking tussen het ROC van Amsterdam - Flevoland en Stichting Aandelen Remeha is zo’n vernieuwende samenwerking waarbij het mes aan twee kanten snijdt. “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name onderwijs op het gebied van techniek. We zijn daarom ontzettend blij dat we kunnen bijdragen aan de praktische opleiding van de installateurs van de toekomst. Zij zijn hard nodig om de energietransitie daadwerkelijk te kunnen realiseren”, aldus Mariëtte Doornekamp van Stichting Aandelen Remeha. Martin de Haan, programmadirecteur Vakschool Technische Installaties Amsterdam: “Het is geweldig dat we de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt echt kunnen gaan verbeteren dankzij de ondersteuning van Stichting Aandelen Remeha.”
 

Investeren in up-to-date onderwijsfaciliteiten en kennis

Voor zowel mbo-colleges als vmbo-scholen is het lastig om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen uit het werkveld. Dit komt vooral door de snelheid waarmee nieuwe technologieën en toepassingen zich aandienen en de beperkte mogelijkheid om hierin te investeren met publieke middelen. Zo beschikt het ROC van Amsterdam - Flevoland momenteel niet over een warmtepomp, waarmee studenten kunnen leren hoe deze aan te sluiten en te repareren. Met de toegewezen gelden gaat hier verandering in komen en dat brengt voor beide partijen een grote meerwaarde met zich mee. Studenten en docenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland worden door te leren met up-to-date materiaal goed voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Voor Remeha geldt dat hierdoor jongeren, werkenden in de branche en zij-instromers in aanraking komen met hun producten en op de juiste manier geschoold worden tot complete installateurs die klaar zijn voor de energietransitie.
 

Inzetten op voorlichting bij scholieren

Binnen de samenwerking wordt er ook geïnvesteerd om het bewustzijn van installatietechniek te vergroten, zeker met de oog op de klimaatambities en de energietransitie die volop gaande is. Het boek Wonderwel huis van de toekomst wordt gedigitaliseerd en omgebouwd tot een game dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan kinderen, ouders en scholen in Nederland. Vervolgens wordt de digitale omgeving van het boek gekoppeld aan het platform hoewerktmijnstad.nl. Hoewerktmijnstad is de visualisatie van de stad als klaslokaal vanuit het idee dat je het mooie van techniek niet vanuit een boek of achter de computer kunt lezen. Je moet het zien, voelen en ervaren. Leraren en docenten kunnen hier direct informatie vinden over bedrijven die werkzaam zijn in de elektro- en installatiebranche en een bezoek of gastles boeken.
 

Nieuwe mbo-opleiding ‘Urban Technician’

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, de complexe regio Amsterdam en hoge klimaatambities vragen om andere onderwijsconcepten en snellere aanpassing aan bestaande curricula. Met de verkregen gelden wordt op dit moment onderzocht of de nieuwe opleiding ‘Urban Technician’ ontwikkeld kan worden. In deze opleiding verloopt de carrière van een student of werknemer niet meer langs de as van de beroepskolom (bijv. monteur of werkvoorbereider), maar langs de as van de realisatie van de klimaatambities. Ook wordt het bestaande onderwijs onder de loep genomen. De kennis van fabrikant Remeha is hierbij onmisbaar.
 

Succes voor statushouders

Een deel van het geld is bestemd voor een specifieke en kwetsbare groep, namelijk de statushouders van de entree-opleiding. Deze studenten zijn zeer gemotiveerd en loyaal, maar ondervinden studievertraging door een taalbarrière of het niet kunnen aanschaffen van een laptop. Een goede kennis van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt en in vervolgopleidingen. Om statushouders succesvol te laten doorstromen naar een opleiding Elektro- of Installatietechniek niveau 2, is het nodig om aandacht te blijven geven aan het ontwikkelen van het taalniveau. Met de gelden worden video’s ontwikkeld die ingesproken worden door tolken om de lesstof begrijpelijk te maken. Daarnaast worden laptops aangekocht voor de studenten die niet over de financiële middelen beschikken om deze zelf aan te schaffen.
 

Over Stichting Aandelen Remeha en Remeha

Stichting Aandelen Remeha is de aandeelhouder van BDR Thermea Group waarvan Remeha onderdeel uitmaakt. Een van de doelstellingen van de Stichting Aandelen Remeha is het bevorderen van educatie en de interesse in techniek bij kinderen en jongvolwassenen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met de universiteit. Vanuit die doelstelling ondersteunt de Stichting Aandelen Remeha diverse onderwijsinitiatieven, zoals het Jeugdeducatiefonds en de Leerstoel Energietransitie aan de Hogeschool Windesheim.
 
Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor klimaatbeheersing c.q. warmte, warm water en koeling, zowel voor woningen als utiliteit. Met haar innovaties wil Remeha zo goed mogelijk anticiperen op wensen en behoeften van nu en in de toekomst. Met ruim 500 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee zij in Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant. Remeha is één van de voornaamste merken binnen de in Apeldoorn gevestigde BDR Thermea Group, met 6.200 medewerkers actief in meer dan 100 landen in de wereld.
 

Over het ROC van Amsterdam - Flevoland

Het ROC van Amsterdam - Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen vijfentwintig onderwijssectoren. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland is zowel in Almere als in Lelystad gevestigd. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student. 
 
De opleidingen Elektro- & Installatietechniek zijn te vinden bij MBO College Westpoort & MBO College Hilversum en bij MBO College Almere. In totaal volgen ongeveer 1.200 studenten een opleiding in deze richtingen, zowel voltijd (BOL) als deeltijd (BBL – leren en werken), van entree tot en met niveau 4.

Om de verbinding en relaties met het bedrijfsleven verder te versterken, heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland, met behulp van het Regionaal Investeringsfonds, publiek-private samenwerkingen (pps) opgezet. Eén van die pps’en is de Stichting Vakschool Technische Installaties Amsterdam (VTi). VTi Amsterdam maakt impact in de Metropoolregio Amsterdam door samen te werken aan meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici.
 

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws