Bestuursoverdracht ROC TOP naar ROC van Amsterdam - Flevoland

Hiermee is het proces om te komen tot een bestuursoverdracht dat dit voorjaar is gestart, succesvol afgerond. Goed onderwijs, het belang van de mbo-studenten in de Metropoolregio Amsterdam en de werkgelegenheid van medewerkers was hierbij het uitgangspunt.

Eerder is gebleken dat ROC TOP om meerdere redenen onvoldoende toekomstperspectief heeft om als zelfstandige instelling te blijven bestaan. De doelmatigheid van het opleidingsaanbod van ROC TOP staat onder druk en er is sprake van een afnemend aantal studenten per opleiding. Omdat het opleidingsaanbod van beide organisaties overlapt, draagt de integratie van ROC TOP in ROC van Amsterdam - Flevoland bij aan de waarborging van kwalitatief middelbaar beroepsonderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en blijft de toegankelijkheid van mbo-opleidingen in Amsterdam verzekerd.

Versterken en ontwikkelen
ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland ondersteunen elkaar nu al geruime tijd bij actuele vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. De bestaande samenwerkingen zijn inmiddels geïntensiveerd en verder ontwikkeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld onderwijs en zorg voor jongeren in een kwetsbare positie en het creëren van een sterk en innovatief platform voor beroepsonderwijs in het voormalig Slotervaartziekenhuis te Amsterdam.

Ander nieuws

Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Nieuws Bert Beun nieuw lid Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland Bert Beun treedt per 1 februari 2024 toe tot de Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland, als lid van de Raad van Toezicht en...
Nieuws Nieuw samenwerkingsverband pakt personeelstekort in bouw- en infrasector aan Het ROC van Amsterdam - Flevoland en detacheringsbureau Karackter slaan de handen ineen om gezamenlijk het nijpende tekort aan goed gekwalificeerde...
Bekijk al het nieuws