Interview met Mark Vlasblom over de meerjarenstrategie
Als directievoorzitter stond Mark mede aan de basis van de vorming van de meerjarenstrategie. “We zijn gestart met het creëren van een belofte die we doen aan onze studenten, onze medewerkers en onze belanghebbenden buiten het roc”, vertelt Mark. “We willen graag impact maken bij wie we onze belofte hebben gedaan. Deze belofte vormt de kern van onze meerjarenstrategie die we allereerst zijn gaan delen met alle collega’s. Die moeten zich hier natuurlijk in herkennen en er betekenis aan kunnen en willen geven. Hoe meer collega’s er van weten hoe meer het gaat leven en het collega’s inspireert om er zelf mee aan de slag te gaan.”

Diversiteit binnen de teams
Hoe hier vervolgens mee aan de slag gegaan wordt, verschilt heel erg per team, vertelt Mark. “Binnen het MT hebben we gekeken hoe we de meerjarenstrategie kunnen verweven in onze cyclus van jaar- en overige plannen. Dit hebben we vervolgens gedeeld met de opleidingsmanagers die dit op hun beurt inbrengen in hun team. De ‘veranderkundige’ visie op de realisatie van de strategie krijgt in het MT ook veel aandacht. Vervolgens is er voor de manager veel ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Er zit veel diversiteit in hoe men dit aanpakt. Dat is erg leuk om te zien. Het moet natuurlijk ook passen bij de cultuur van een team. Zo zie je bijvoorbeeld bij een team Welzijn dat er erg veel gepraat wordt met elkaar over de meerjarenstrategie, terwijl een team Techniek een plan op papier gaat zetten en daar kpi’s aan hangt.”

Het belang van verbinding
Belangrijk is volgens Mark om, naast richting te geven aan waar we als roc naartoe gaan, de verbinding met elkaar te blijven zoeken. “Niet alleen binnen je team, maar ook team- en collegeoverstijgend. Zodat we van elkaar kunnen leren.” Want de thema’s uit de meerjarenstrategie brengen ook de nodige vraagstukken met zich mee en we lopen vaak tegen hetzelfde aan, aldus Mark. “Zo hadden we het laatst nog over onze CO2-footprint. Dan denken we bijvoorbeeld na over een beter fietsplan voor de docenten en het bevorderen van het ov voor onze medewerkers. Maar we moeten ook denken aan het belang van de student en we zitten nu eenmaal met een lerarentekort. Gaan we dan toch een docent die honderd kilometer verderop woont aannemen en met de auto laten komen? Dit zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. Daarom is het belangrijk om het hier met elkaar over te hebben.” In Flevoland gebeurt dit niet alleen met de medewerkers, maar ook met de studenten, evenals met bijvoorbeeld de provincie, de gemeenten en het bedrijfsleven. Mark: “Dan hebben we het bijvoorbeeld over zaken als kansengelijkheid en hoe we daar mee omgaan. De thema’s uit onze meerjarenstrategie zijn thema’s die natuurlijk niet alleen ons raken, maar die erg actueel zijn in onze hele maatschappij.”

Trots
Waar Mark trots op is, is dat hij ziet dat de verantwoordelijkheid voor het verder brengen van onze strategie steeds dieper in de organisatie wordt gevoeld. “Het valt me op dat er een positieve energie is op school, zowel onder medewerkers als studenten. We zetten met z’n allen stappen. Dat geeft vertrouwen in wat we willen bereiken. We zijn ons steeds meer bewust van de thema’s die er op onze scholen spelen. Als we allemaal een klein stapje zetten, zetten we z’n allen een gigantische stap

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws