ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland zetten samen volgende stap
ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland zetten de volgende stap naar een verregaande samenwerking en werken toe naar een bestuursoverdracht van ROC TOP naar het ROC van Amsterdam-Flevoland per 1 januari 2024. Dit besluit is genomen in nauwe afstemming met ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Amsterdam.

Hiermee wordt de verkenning die dit voorjaar gestart is, succesvol afgerond. De minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd  Komende maanden werken beide organisaties de beoogde bestuursoverdracht op hoofdlijnen verder uit. Goed onderwijs, het belang van de mbo-studenten in de Metropoolregio Amsterdam en de werkgelegenheid van medewerkers blijven in deze stappen onverminderd het uitgangspunt.  
  

Versterken en ontwikkelen

ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland ondersteunen elkaar nu al geruime tijd bij actuele vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. De bestaande samenwerkingen zijn inmiddels geïntensiveerd en worden in de toekomst versterkt en verder ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs en zorg voor kwetsbare jongeren in de stad (plusvoorzieningen) en samen een sterk platform voor beroepsonderwijs in de zorg creëren in het voormalig Slotervaartziekenhuis. Daar is het ROC van Amsterdam actief met het Health Experience Centre en starten ook alle zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP komend schooljaar op deze locatie.  
 

Sterk beroepsonderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het gesprek over samenwerking is geïnitieerd door ROC TOP om in de toekomst kwalitatief mbo-onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te kunnen waarborgen. ROC TOP anticipeert met deze stap op een aantal ontwikkelingen. Zo wordt ROC TOP te klein en te kwetsbaar om op de gewenste wijze bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven waar het mbo voor staat zoals het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. Het ROC van Amsterdam-Flevoland is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderschrijft het belang van sterk mbo-onderwijs in de regio.   
 

Ander nieuws

Nieuws Taalfestival op MBO College Lelystad Wat begon met dromen en denken, is uitgegroeid tot een driedaags Taalfestival op MBO College Lelystad. Het doel van het festival was mbo-studenten... MBO College Lelystad
Nieuws Aardbeving Marokko Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving met vele slachtoffers. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en de hulpdiensten ter...
Nieuws ‘Kijken hoe je van en met elkaar kunt leren, dat is het belangrijkste’ Janneke Gulen is lid van het Strategisch Transitie Team en drager van het strategisch thema sociale innovatie binnen het ROC van Amsterdam...
Bekijk al het nieuws