Site meerjarenstrategie live
In 2021 zijn we gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Onze koers naar 2026 varen we aan de hand van ons kompas. De kern van dit kompas is de belofte die wij doen aan onze studenten. Deze belofte is leidend in alles wat we doen.

Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn daarbij de dragende strategische thema’s. Zij vormen de versnellingsmotor onder de ambitie van de meerjarenstrategie. Daarnaast wordt er binnen vijf andere kennisnetwerken gewerkt aan de doorontwikkeling van de volgende vijf thema’s: een leven lang ontwikkelen, internationalisering, de doorstroom van vo, naar mbo en hbo, digitale transformatie en leiderschap & organisatieontwikkeling.

Met de koers die we inzetten willen we het volgende bereiken:
  • Iedere student is volwaardig onderdeel van het onderwijs;
  • Iedere student ervaart ondersteuning bij het leren;
  • Iedere student kiest een passende leerroute;
  • Studenten komen later in hun loopbaan bij ons terug;
  • Het ROC van Amsterdam - Flevoland is van onschatbare waarde in de metropoolregio Amsterdam.
Meer weten over onze meerjarenstrategie? Neem een kijkje op de site en reis met ons mee!
 

Ander nieuws

Nieuws Taalfestival op MBO College Lelystad Wat begon met dromen en denken, is uitgegroeid tot een driedaags Taalfestival op MBO College Lelystad. Het doel van het festival was mbo-studenten... MBO College Lelystad
Nieuws Aardbeving Marokko Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving met vele slachtoffers. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en de hulpdiensten ter...
Nieuws ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland zetten samen volgende stap Verkenning voor sterk beroepsonderwijs in de MRA succesvol.
Bekijk al het nieuws