‘Kijken hoe je van en met elkaar kunt leren, dat is het belangrijkste’

Janneke is dit jaar gestart als lid van het Strategisch Transitie Team. Ze vertelt wat sociale innovatie inhoudt, wat de huidige stand van zaken is en over haar plannen voor de toekomst.

Janneke begon haar carrière ooit in de jeugdhulpverlening. “Ik zag dat, om uitgevallen jongeren echt te helpen, er meer geïnvesteerd moest worden in het onderwijs. Wij moeten studenten helpen te ontdekken wie ze zijn en wat hun talenten zijn. Onze verantwoordelijkheid is breder dan alleen het opleiden voor een vak”, aldus Janneke. Zo kwam ze bij ROC Op Maat terecht, richtte ze met een groep Izone op en werd uiteindelijk opleidingsmanager van verschillende afdelingen. Inmiddels vormt ze samen met Dieuwertje Westerbaan en André Cairo het Strategisch Transitie Team en helpt ze vanuit die rol om onze meerjarenstrategie zowel in- als extern verder op de kaart te zetten.

‘Sociale innovatie is een proces van co-creatie’

“Sociale innovatie is echt een proces van co-creatie”, vertelt Janneke. “Dit betekent dat op het moment dat je onderwijs wilt gaan vernieuwen en wilt aanpassen op de veranderende maatschappij, je alle stakeholders, denk daarbij aan onze studenten, onze collega’s, maar bijvoorbeeld ook gemeenten en bedrijfsleven, moet betrekken.” Daarbij neemt ze als uitganspunt de belofte die wij onze studenten doen in de meerjarenstrategie; onze studenten niet alleen op te leiden voor een vak, maar ook veel aandacht te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. “Het is fantastisch dat wij deze verantwoordelijkheid nemen, maar dat betekent wel dat we ons onderwijs anders moeten gaan inrichten.”

“Met sociale innovatie probeer je een antwoord te vinden op wat de maatschappij vraagt”, vervolgt Janneke. “Wat verwachten bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de overheid, van onze studenten? En ook, wat hebben studenten nodig om weerbaar en zelfbewust de arbeidsmarkt te betreden? Het is belangrijk dat wij in deze dynamische samenleving het vermogen ontwikkelen om ons onderwijs daar continu op aan te passen. Daarvoor is een goede samenwerking een must. Niet alleen met onze stakeholders, maar ook tussen de verschillende thema’s van onze meerjarenstrategie.”

Janneke vertelt dat sociale innovatie helpt de andere thema’s uit de meerjarenstrategie een plek te geven binnen de organisatie. “Zoals het thema inclusie, want wanneer je veel met elkaar samenwerkt en oog hebt voor verschillende visies en denkbeelden, draagt dat bij aan een inclusievere organisatie. Het betekent voor iedereen een meerwaarde om van elkaar te leren en samen te werken. Daarmee is Sociale Innovatie een thema van iedereen."

Op de kaart zetten

Janneke is al druk bezig om sociale innovatie op de kaart te zetten. Onder andere door onze studenten erbij te betrekken. “Door hen te betrekken bij onderwijsontwikkeling pas je deze niet alleen zo goed mogelijk aan op hun behoefte, maar neem je hun positie als volwaardig stakeholder ook serieus. Een student die zich gezien en gehoord voelt, regie heeft over diens eigen leerproces, zal met meer zelfvertrouwen en zelfkennis de arbeidsmarkt opstappen. Dit gebeurt nu al bij Izone, waar studenten zelf kiezen welke route ze willen bewandelen.” Ook de inbedding van het thema binnen de organisatie en het geven van ruimte aan innovatieve initiatieven binnen onze organisatie horen volgens Janneke bij sociale innovatie. “Denk daarbij aan de doorontwikkeling van practoraten en het organiseren van ruimte voor experiment en onderzoek.

Het Marineterrein is hier een voorbeeld van. Dit is een broedplaats voor onderwijsinnovatie waar initiatieven vanuit de hele organisatie samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren.” Ook is Janneke samen met de collega’s van team Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bezig met de ontwikkeling van een co-creatie lab: “Als we willen dat we meer in co-creatie gaan doen, moeten we dat ook faciliteren. Tegelijkertijd verspreiden we met dit lab de fundamenten en instrumenten van co-creatie door onze hele organisatie waardoor de werkwijze steeds meer in ons DNA komt.”

Opschalen

Als we naar de toekomst kijken wil Janneke expertise en vraagstukken blijven ophalen en kijken hoe we daar als organisatie versneld in kunnen gaan innoveren en zo de belofte aan onze studenten kunnen inlossen. Ze denkt daarbij aan initiatieven zoals ‘Izone’, maar ook de ‘Beroepshavo’ en het ‘Health Experience Centre Slotervaart’. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rol van docenten bij Izone, die ook een coachende rol hebben, zou het heel interessant zijn om te onderzoeken of dit organisatiebreed geïmplementeerd kan worden. Dit zijn initiatieven die we op zouden kunnen schalen. Het hoeft niet beperkt te blijven tot één college en we hoeven allemaal niet zelf het wiel uit te vinden. Het is goed om te laten zien wat er ook op de andere colleges binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland allemaal gebeurt. Fast Forward mbo heeft een mooi onderzoek gedaan naar de onderwijsinnovaties binnen onze organisatie en zal deze initiatieven de komende tijd blijven volgen. Ik zie dat er al zo veel elementen binnen de organisatie aanwezig zijn waar we wat mee zouden kunnen doen, maar we maken hierin intern als colleges en diensten nog te weinig de verbinding met elkaar. Voor de toekomst hoop ik hier verandering in te brengen.”

Ander nieuws

Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen het mbo Deze week vond de officiële opening plaats van het ‘Legal Lab’ op MBO College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland. MBO College Poort
Bekijk al het nieuws