Nieuwe business-opleidingenVanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 start het nieuwe kwalificatiedossier Business Services voor de zakelijke dienstverlening. Dit nieuwe kwalificatiedossier sluit beter aan op de snel veranderende arbeidsmarkt en wordt landelijk op alle mbo’s ingevoerd. Het nieuwe kwalificatiedossier heeft gevolgen voor de inhoud en opleidingsnamen van de economische, juridische en financiële opleidingen. De nieuwe opleidingen zijn afgestemd op het werkveld waar studenten in terechtkomen. En er zijn zeer goede baankansen, omdat er veel vraag is naar breed opgeleid personeel in de zakelijke dienstverlening.  

Wat is een kwalificatiedossier?

Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om een diploma te behalen. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor jou als afgestudeerde mbo-student en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Vernieuwde opleidingen

Een aantal opleidingen worden samengevoegd om jouw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Je wordt breder opgeleid en er is meer aandacht voor soft skills, zoals mondelinge en schriftelijke communicatie, flexibiliteit, analytische vaardigheden, adviesvaardigheden en creatief denken. Ook is er meer aandacht voor digitale vaardigheden. Want de vakman van tegenwoordig maakt dagelijks gebruik van automatisering.

De nieuwe opleidingen zijn:

Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 De Engelse benaming is gekozen op basis van een vergelijking van in de markt gebruikelijke functienamen. Hiervoor is gekozen na feedback uit het bedrijfsleven. De nieuwe opleidingen zorgen voor een goede doorstroommogelijkheid naar een hoger niveau of naar het hbo. 

Meer weten? Kom naar een Open Dag