ANBI-status


Het ROC van Flevoland is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs hun giften aan het ROC van Flevoland  aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Door deze status zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven. Wij verwijzen u daarom graag naar bijgaande gegevens en documenten:

Contactgegevens 

» Contactgegevens Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland (ROCvF)

Doelstelling en beleidsplan
» Ons beleid is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden.
Het bestuur
» Het bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur, College van Bestuur, MBO Colleges en Centrale Diensten. 
Financiële verantwoording
» Financiële verantwoording (inclusief ons beloningsbeleid) vindt u in ons jaarverslag.
Verslag van uitgevoerde activiteiten
» Een actueel verslag van door ons uitgevoerde activiteiten vindt u in ons jaarverslag.

RSIN-nummer: 804303368