Afwezig melden Poort

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen? Soms kun je niet naar school komen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Dat heet verzuim. MBO College Poort heeft duidelijke regels over verzuim. 

Je moet verzuim melden op de eerste dag dat je afwezig bent. Je moet dan het volgende doen:

Bel tussen 08.00 en 09.30 uur ‘s morgens naar de verzuimtelefoon. Als je jonger bent dan 18 jaar, dient een ouder/verzorger je afmelding te bevestigen.

Wat is het telefoonnummer van de verzuimtelefoon?
036 - 54 95950

Voor bijzondere omstandigheden, zoals het bijwonen van een huwelijk, kun je vooraf een verlofaanvraag indienen bij de manager van je opleiding. De opleidingsmanager beslist of je verlofaanvraag wordt goedgekeurd. 

Als je langere tijd niet naar school kunt komen, dan loop je mogelijk achterstand op. Denk je dat dit het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studiecoach. Jullie bespreken dan samen hoe je achterstand zoveel mogelijk kunt voorkomen en later kunt inhalen.

Wat gebeurt er als je zonder reden afwezig ben?

Als jij je verzuim niet meldt, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Het verzuimen van lessen kan gevolgen hebben voor je opleiding en/of studiebeurs. 

Bij ongeoorloofd verzuim bellen we jou of je ouder/verzorger om te vragen wat er aan de hand is. Bij ongeoorloofd verzuim krijg je een gesprek met je studiecoach.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan zijn wij wettelijk verplicht om het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ben je tussen de 18 en 23 jaar, dan zijn we wettelijk verplicht dit te melden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

MBO College Almere

Volg je je opleiding bij MBO College Almere? Klik dan hier om je af te melden:
» Ziek melden MBO College Almere

MBO College Lelystad

Volg je je opleiding bij MBO College Lelystad? Klik dan hier om je af te melden:
» Ziek melden MBO College Lelystad

Volwassenenonderwijs

Volg je les bij Educatie? Klik dan hier om je af te melden:
» Ziek melden volwassenenonderwijs