Bezwaar instemmings-verklaring

Voor ouders/verzorgers.


In het maatschappelijk verkeer is het gebruikelijk dat minderjarigen vanaf 16 jaar zelfstandig een overeenkomst sluiten (b.v. een arbeidsovereenkomst). In verband met het terugdringen van de administratieve lastendruk hebben de belangenvertegenwoordigers (Ministerie van OCW, JOB, MBO-Raad en de vakbonden) binnen het beroepsonderwijs de volgende afspraak gemaakt:
 
Door een instemmingsverklaring van de ouder/wettelijke vertegenwoordiger op het eerste Opleidingsblad van de Onderwijsovereenkomst kan de minderjarige student (vanaf 16 jaar) zelfstandig zijn Stageovereenkomst en/of Oriëntatie op het beroep en eventueel daaruit voortvloeiende bijlagen tekenen.
 
Indien u als ouder/wettelijke vertegenwoordiger niet instemt met de zelfstandige ondertekening kunt u door het invullen en opsturen van het onderstaande formulier bezwaar aantekenen. U wordt dan samen met de student uitgenodigd om op school de documenten van de minderjarige student mede te ondertekenen. U wordt daarbij verzocht uzelf te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Student

Ouder/verzorger

Heer / Mevrouw *:
Relatie tot student *:

Adresgegevens

Bereikbaarheid tijdens kantooruren

Verklaart hierbij niet akkoord te gaan met de zelfstandige ondertekening door de student van de Stageovereenkomst en/of Oriëntatie op het beroep en eventuele aanvullingen.
Vandaag
Na het verzenden van dit bezwaar ontvangt u een uitnodiging om persoonlijk de Stageovereenkomst mede te ondertekenen.