Heb je een klacht?

Het is belangrijk dat de sfeer op school prettig is. Om dat zo te houden zijn er een aantal regels en afspraken die iedereen moet kennen en waar je je aan moet houden. Daarnaast hebben we een ombudsman, functionaris gegevensbescherming en vertrouwenspersonen die helpen als je een klacht of probleem hebt. Zo zorgen we samen voor een prettige school.

De ombudsman

Heb je een klacht over je studie, je stage of de school? Dan verwachten wij dat je het altijd eerst zelf probeert op te lossen. Als je een klacht hebt, bespreek die dan eerst met je docent, je coach of je loopbaanbegeleider. Als jullie er niet uitkomen, dan kun je naar je opleidingsmanager. Is het daarmee niet opgelost? Neem dan contact op met de directie. Mocht je advies of bemiddeling willen kun je gedurende het hele traject terecht bij de Ombudsman.

De ombudsman bemiddelt bij klachten tussen jou en de school. De ombudsman is neutraal en kiest geen partij. De ombudsman bekijkt de klacht en stelt een advies op. 

Heb je een klacht over je privacy? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin jouw gegevens zijn verwisseld met die van een ander of iemand ongewenst informatie over jou online zet. Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Ombudsman: Ruud de Groot
E-mail: ombudsman@rocvf.nl

Ombudsman en Functionaris Gegevensbescherming: Marike Hoekstra
E-mail: ombudsman@rocvf.nl

De vertrouwenspersoon

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, bedreiging of discriminatie. Wat doet de vertrouwenspersoon? Een vertrouwenspersoon neemt jouw klacht serieus. De vertrouwenspersoon vangt je op, luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing. Je klacht wordt in vertrouwen behandeld, de vertrouwenspersoon doet niets wat jij niet wilt.

Contact
MBO College Almere
E-mail: vertrouwenspersoonalmere@rocvf.nl

MBO College Poort
E-mail: vertrouwenspersoonalmere@rocvf.nl

MBO College Lelystad
E-mail: vertrouwenspersoonlelystad@rocvf.nl

Meer informatie

» Bekijk de folder