Jasper: ‘Het doen is het belangrijkste’

“Ik ben geen docent meer, het is meer coaching on the job.” zegt Jasper Willems van de afdeling Vrije Tijd van MBO College Poort. “Wij zijn de indirecte opdrachtgever. Zo worden wij ook benaderd door studenten: ‘zou je dit goed vinden, wat als we zit zouden doen?’ Klopt het met wat het bedrijf heeft gezegd? Wij zijn vaak strenger dan de opdrachtgever zelf.”

“Van verschillende opleidingen rondom vrije tijd zijn we naar één opleiding gegaan met vier uitstroomrichtingen. Eén van de grootste veranderingen daarbij is dat we studenten geen cijfers meer geven maar beoordelen op basis van persoonlijke ontwikkeling. We kijken naar de competenties, beroepshouding, kennis en vaardigheden van de student. We onderscheiden bij het waarderen: geen ontwikkeling, beginner, gevorderd, vakbekwaam en excellent. Dit systeem middelt niet, maar zegt ‘je mist nog deze en deze competentie’ om excellent te zijn.”

“Als ze excellent scoren, geeft dat een enorme boost. Daar hebben ze meer aan dan aan een acht, want wat is dat dan? We hebben de vaardigheden en competenties uitgeschreven, ze weten precies waaraan ze nog moeten werken. Ook het vasthouden van de kennis en vaardigheden komt terug bij de beoordelingsgesprekken. Soms is het dan van, de vorige keer deed je dit goed en nu was het minder. Je hebt niks extra’s gedaan om excellent te halen. Hierdoor zijn de leerdoelen en of aandachtspunten voor de student steeds helder.”

Jasper-Willems2.jpg

“Studenten werken in een groep aan een grote opdracht uit de praktijk waarvoor ze vijf weken de tijd hebben, daarna worden ze beoordeeld door docenten en de opdrachtgevers. Naar mate het jaar vordert, wordt de module zwaarder. Als je een student vanuit een boek in een hotel zet of gasten laat ontvangen, dan klapt de student dicht. Nu maken ze elke module kennis met een andere doelgroep en doen ze praktijkervaring op.”

Het doen is het belangrijkste

 “Als je tegenwoordig naar vacatures kijkt, dan moet je breed zijn opgeleid en je moet alles kunnen. Tien jaar ervaring hebben, maar wel 25 jaar zijn… Bij de projecten doen ze die ervaring op en leren ze van alles. Van administratie, onderzoek doen, begroting maken, inleven in de doelgroep en dat gekoppeld aan verschillende talen. Studenten organiseerden laatst een vakantiebeurs; daar werden ze getoetst door de docent Duits. Het doen is het belangrijkste. Nu voelen ze zich vertrouwd ermee, dat is het magische ervan. De boekenlijstkosten zijn enorm omlaag gegaan. We gebruiken 70 procent van de boeken niet meer. De docent Nederlands heeft bijvoorbeeld de inhoud van de stof specifiek geschreven op een module.”

“Elke module werken de 70 studenten in een ander groepje. Ze werken samen in Microsoft TEAMS, waar ze elke week opdrachten inleveren. Elk projectgroep heeft aan het begin en einde van de week een vergadering. In week drie houden ze een pitch voor het bedrijf, waarna ze feedback krijgen van de opdrachtgever, daarna moeten ze ermee aan de slag om tot een 2.0 creatie te komen. Als ze dan weer komen, loopt de spanning op. Bedrijven werken graag samen en komen vaak ook met een vervolgopdracht.”

» Bekijk de opleiding Manager Leisure & Hospitality