Andrew en Do vertellen

“We willen echt iets betekenen voor anderen”. Andrew en Do vertellen over hun opleiding Sociaal Werk.

Foto: Student Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Andrew wil het verschil maken.​

We willen echt iets betekenen voor anderen

De nieuwe lichting studenten bij MBO College Almere heeft grote ideeën voor de wereld en de toekomst. Het zijn aanpakkers, veranderaars, verbeteraars. Of dat nu in de Techniek of in de Zorg & Welzijn is: de wereld verbeteren, is wat ze willen. Wij spraken met twee studenten Welzijn (Sociaal Werk) en vroegen naar hun ambities.

Do en Andrew studeren allebei Sociaal Werk aan MBO College Almere (ROC van Flevoland). De opleiding Sociaal Werk kent twee uitstroomrichtingen. Do wil sociaal-maatschappelijk dienstverlener worden en kwetsbare mensen helpen hun weg in de maatschappij te (her)vinden. Andrew wil de kant van Sociaal Cultureel Werk op. Een sociaal cultureel werker bedenkt en ontwikkelt activiteiten zodat mensen hun eigen netwerk kunnen versterken en van daaruit (weer) kunnen meedraaien in de maatschappij. 


Menselijke aspect

Do maakte zelf mee hoe belangrijk het is dat een hulpverlener je begrijpt en je ook echt op weg helpt. “Wat ik vooral miste was het menselijke aspect. Echte aandacht; gezien worden.”, blikt ze terug. “Ik vind het belangrijk dat ik goed luister en betrokken ben. Ik ben er van overtuigd dat dat de beste manier is om mensen goed te ondersteunen en écht verder te helpen in hun leven.”

Andrew begon ook met de richting dienstverlening maar uiteindelijk sprak cultureel werk hem meer aan. “Ik doe vrijwilligerswerk bij een jongerencentrum en loop stage bij een project FULL van stichting Twisted. Via dit project kunnen jongeren, die om wat voor reden dan ook buiten de maatschappij zijn geraakt, weer op weg worden geholpen. Door mee te doen aan dit traject kunnen ze weer naar school of een baan vinden. Ik heb het idee dat ik daarmee ook echt iets kan toevoegen.”

Kritisch kijken naar de praktijk en jezelf

Do en Andrew merken dat hun medestudenten er ook zo in staan: de zorg kan en moet beter. In de klas bespreken de studenten de positieve en negatieve kanten van werken met mensen die niet goed kunnen meedraaien in de maatschappij en wat dat voor impact heeft op henzelf. Hun mentor Rick is zelf heel enthousiast over werken in deze sector. Hij wijst studenten op documentaires en onderzoeken zodat ze kritisch leren kijken naar de praktijk én zichzelf. “Het helpt me om mezelf steeds de vraag te stellen: hoe zou ík dat aanpakken?”, licht Andrew toe. “Het is niet alleen inspirerend om zo les te krijgen maar helpt je ook om je impact te vergroten.”

Het verschil maken

Want dat is wat ze graag willen. Do doet nu een stage waarbij ze onderzoek doet naar kwetsbare mensen in een wijk In Almere. Ze interviewt bewoners en hoort dan ook wat er zoal mis kan gaan in de hulpverlening. Do is vastberaden: “Ik leer er enorm veel van en kan met deze kennis en ervaring straks ook écht het verschil maken.” Andrew knikt: “Precies! Hoe mooi is het als je écht iets kan betekenen voor een ander?”