House of Digital


De digitale economie groeit hard en ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat heeft grote impact op de skills die gevraagd worden van medewerkers. Niet alleen in ICT-gerelateerde beroepen, maar in alle beroepen wordt een steeds groter beroep gedaan op digitale skills. De vraag die bedrijven aan (toekomstige) werknemers stellen, verandert hierdoor continu en de vraag naar personeel met de juiste (digitale) vaardigheden wordt groter. De samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De missie van de PPS House of Digital is om ervoor te zorgen dat onderwijs is afgestemd op de  ontwikkelingen in de digitale economie en in samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage levert aan de ambitie van de metropoolregio Amsterdam om uit te groeien tot de digitale mainport voor internet en datagedreven innovatie. Binnen de PPS wordt samengewerkt met 24 bedrijven, de Hogeschool van Amsterdam en een aantal vmbo-instellingen. House of Digital is een uniek programma waarin deze uitdagingen worden aangepakt middels drie programmalijnen. Deze moeten ervoor zorgen dat onze mbo’ers optimaal worden voorbereid op deze beroepen van de toekomst. 
 
Communities
Communities vormt de eerste programmalijn. Binnen de communities Digital Marketing, Internet of Things, Data & Artificial Intelligence, Hosting & Cloud, Software Development & Architectuur en Blockchain staat de continue samenwerking en afstemming tussen studenten, docenten en bedrijven rondom urgente digitale thema’s centraal.

Onderwijsvernieuwing
Onderwijsvernieuwing vormt de tweede programmalijn. Bedrijven uit de betrokken communities dragen bij aan de onderwijsvernieuwing. Activiteiten zijn de vernieuwing van de inhoud van het onderwijs, vernieuwing van de onderwijsvorm, de professionalisering van docenten en het inrichten van twee practoraten (Data Science en Digital Future Skills). Deze activiteiten worden ook nadrukkelijk in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven. 
 
Doorlopende leerlijn
De doorlopende leerlijn is de derde programmalijn. Activiteiten zijn bedoeld om de doorstroom van vmbo naar mbo, de doorstroom van mbo naar hbo en activiteiten om een leven lang ontwikkelen te faciliteren. Hiervoor wordt niet alleen nauw samengewerkt met de bedrijven uit de communities, maar ook met de Hogeschool van Amsterdam en een aantal vmbo-scholen.