House of Logistics

De logistiek vakman van de toekomst
“De logistieke sector is booming business in de Metropoolregio Amsterdam”

De logistieke sector is booming business in de Metropoolregio Amsterdam. Een lucht- en zeehaven, de greenport en de distributie voor miljoenen huishoudens zorgen voor veel werkgelegenheid. In de logistiek zijn veel interessante carrièremogelijkheden en tegelijkertijd is het ook een verborgen sector. Wie kent de omvangrijke en cruciale afdeling logistiek in een ziekenhuis? Wie weet wat er allemaal gebeurt tussen het online bestellen van een artikel en de snelle bezorging aan huis? House of Logistics speelt hierop in. 

Binnen House of Logistics werken het ROC van Amsterdam, ROC Nova College, Luchtvaart College Schiphol en Air Cargo Netherlands samen. Hun doel? De logistiek vakman van de toekomst werven en opleiden. Samen met vijftig bedrijven is onderzocht hoe de logistiek vakman van de toekomst eruitziet. Kennis en ervaring van de hele logistieke keten en competenties als samenwerken, kwaliteitsdenken, communiceren en accuratesse worden belangrijker. Een betrokken, meedenkende en nieuwsgierige houding is cruciaal.
 
Adoptieklas en leercommunity
Beroepsonderwijs moet flexibel zijn en zich aanpassen aan de veranderende wereld. Daarom is House of Logistics in 2016 een adoptieklas gestart. Een groep logistieke bedrijven adopteert gezamenlijk een klas. Ze stellen opleidingsplekken beschikbaar, ontwikkelen samen het opleidingsprogramma en onderzoeken wat een student in welk bedrijf het beste kan leren.

Met de komst van House of Logistics vervaagt de grens tussen leren op school en leren in het bedrijf. De docent komt heel vaak in het bedrijf en er ontstaat een leernetwerk van docenten, studenten en praktijkopleiders waar iedereen actief van elkaar leert.

De persoonlijke betrokkenheid van studenten en bedrijfsopleiders zorgt voor het succes van deze aanpak: gezamenlijk werkt iedereen aan het succes van de student. De bedrijven zien de adoptieklas als een kweekvijver voor hun toekomstig personeel.

Een grote verandering in de didactiek en onderwijsinhoud verklaart ook veel van het succes. Alle tradities over leren worden overboord gezet of kritisch bekeken. De eerste zeven weken krijgen de studenten basecamp, dat staat in het teken van kennismaken. Kennismaken met de logistiek, kennismaken met elkaar en kennismaken met zichzelf. Schapen drijven en karate leren hen samenwerken en leiderschap. Buitensporten zorgt voor fysieke fitheid. Duurzame skills voor deze medewerkers van de toekomst.
 
Succesvol
In 2017 kozen 2,5 keer zo veel studenten voor deze leerroute. Dit betekent ook meer dan twee keer zo veel bedrijven die zich hebben aangesloten. Deze andere vorm van onderwijs vraagt ook om andere fysieke leer- en leefomgevingen en een nieuw organisatiemodel. De ambitie is om een omgeving te creëren waar zowel de verschillende logistieke opleidingen als logistieke bedrijven uit de regio een plek hebben.

» Meer informatie www.house-of-logistics.nl