Talent-ontwikkeling met wetenschap & techniek


Deze veelzijdige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Aankomende werknemers in de kinderopvang en het basisonderwijs worden opgeleid om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden. De studenten leren om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en te behouden door hen in verbinding te brengen met de materie om hen heen, inspiratie te bieden aan huidige leerkrachten en begeleiders, en de werkdruk voor hen te verlichten.

Dit gebeurt via drie programmalijnen:
  1. Gezamenlijk leren in de praktijk
  2. Innoveren van de beroepspraktijk
  3. Opzetten van een regionaal netwerk techniekfaciliteiten

» Wereldwijsintech.nl

Kinderen vanaf een jonge leeftijd in hun spel van alledag te laten leren over wetenschap en technologie. 

Samenwerkingspartners

MBO College Almere, Metropool Regio Amsterdam, Gemeente Lelystad, Gemeente Hilversum, Provincie Noord-Holland, 11 po-scholen en 18 instellingen voor kinderopvang in Amsterdam, Amstelveen, Hilversum, Almere en Lelystad, 7 maatschappelijke organisaties.