Voor volwassenen

Basis voor Deskundige Zorg - Incompany Traject

Voor volwassenen
Let op: de cursus Basis voor Deskundige Zorg wordt aangeboden als groepstraining voor bedrijven die door de werkgever kan worden aangevraagd. Het startmoment is in overleg.
Introductie

Over de cursus

Geen of weinig ervaring in de zorg? Leer de basisvaardigheden binnen de zorg met de cursus Basis voor Deskundige Zorg. Deze cursus zorgt voor een goede start binnen de praktijk. Daarnaast sluit de cursus goed aan bij de reguliere opleiding Verzorgende IG. Na het afronden van de cursus kan de deelnemer individuele zorg verlenen en ondersteuning bieden bij activiteiten in het dagelijks leven en is daarmee snel inzetbaar in de zorg. Deze cursus is op mbo niveau 2 en levert een erkend mbo-certificaat op.

Programma

De cursus is opgebouwd uit 10 trainingsmodules van 5 uur. Daarnaast krijgen de deelnemers praktijkopdrachten in de zorgorganisatie en huiswerkopdrachten. Het programma is grotendeels klassikaal. Naast de lesuren wordt bij deze cursus uitgegaan van 2 tot 4 uren zelfstudie per week.
Lees verder

Wat leer je tijdens de opleiding?

In deze cursus staat het bieden van zorg en ondersteuning centraal. De deelnemer leert de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied te herkennen. Ook wordt geleerd zorg- en begeleidingsactiviteiten uit te voeren.
 
De volgende werkprocessen komen aan bod:
  • Adequaat reageren op (non-)verbale signalen van de zorgvrager
  • Zorgvuldig de eigen kracht en gezondheidstoestand van de zorgvrager in kaart brengen
  • Aandacht tonen voor de beleving van veiligheid en welbevinden van de zorgvragers en het sociale netwerk
  • De zorgvrager doelgericht laten nadenken over mogelijkheden voor het aangaan en onderhouden van contacten
  • Zorgvuldig omgaan met de eigenheid en privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk, passend binnen de geldende wet- en regelgeving
  • De zorgvrager en het sociale netwerk motiveren tot haalbare activiteiten die de gezondheids- en leefsituatie van de zorgvrager bevorderen
  • Zorgvuldig op het gedrag en welbevinden van de zorgvrager letten
  • Op een duidelijke manier bespreken van bevindingen met de zorgvrager en het sociale netwerk en indien nodig met collega-zorgverleners

 
Lees verder

Certificaat

Deelnemers die de cursus succesvol afronden ontvangen een landelijk erkend mbo-certificaat.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding vereist. De deelnemer dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek, waar ook praktijkbegeleiding wordt geboden gedurende het opleidingstraject. 
Lees verder

Lees verder
Totale prijs inclusief btw: op aanvraag. 


 
Lees verder
Lees verder
MBO College Almere,  Straat van Florida 1, Almere.
Lees verder
De cursus Basis voor Deskundige Zorg is een groepstraining die door de werkgever kan worden aangevraagd. Het startmoment is in overleg.

Afhankelijk van de voorzieningen ter plekke is de opleiding ook op locatie mogelijk. Er moeten voldoende materialen en middelen zijn om de vaardigheden in een  simulatie te oefenen.

Neem voor meer informatie over de cursus Basis voor Deskundige Zorg contact op met Jacqueline van Egmond via LLO@rocvf.nl.
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Basis voor Deskundige Zorg - Incompany Traject Ontvangen per post Downloaden als PDF