Voor volwassenen

Ondersteunen in de Eigen Regievoering in de Chronische Zorg (K1363)

Voor volwassenen
Introductie

Waarom deze cursus aan het ROC van Flevoland?

Deze cursus gaat over het bieden van passende hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) aan cliënten in de blijvende zorg, ofwel de langdurige en chronische zorg. Centraal staat het handelings- en organisatiemodel OER. Dit model gaat uit van de eigen regievoering van de cliënt. OER is een evidence-based handelings- en organisatiemodel dat al bij een aantal zorgorganisaties wordt toegepast. Dit model kan helpen om op basis van actuele ontwikkelingen de zorg (opnieuw) vorm te geven.

Centraal staat hoe ‘het zorgen voor’ aansluit op de behoefte van de ander. In deze cursus leren deelnemers om in een team effectieve ADL-ondersteuning te organiseren, te verlenen en te verbeteren op een manier die onnodige inperking van eigen regievoering bij de cliënt voorkomt.

> Meer info over het OER-model

Programma

Deze cursus wordt aan bedrijven gegeven. Het programma en het aantal deelnemers worden afgestemd met de opdrachtgever. De cursus omvat fysieke lessen, praktijklessen en opdrachten in de beroepspraktijk. De cursus wordt afgerond met een examenopdracht. De doorlooptijd van de cursus is 20 weken. Naast een docent is er een begeleider in de beroepspraktijk voor de opdrachten.
Lees verder

Wat leer je tijdens de cursus?

In deze cursus staat het handelings- en organisatiemodel OER centraal. Na de cursus heeft de deelnemer:
  • specialistische kennis van het handelings- en organisatiemodel OER
  • kennis van het verschil tussen klinisch redeneren en OER-redeneren
  • kennis van planbare, semiplanbare en niet-planbare zorgactiviteiten
  • kennis van de financiële, organisatorische, professionele en ethische kaders voor de chronische zorg

Verder kan de cursist:
  • cliënten in de chronische zorg ondersteunen bij ADL
  • sociale en communicatieve vaardigheden toepassen bij het uitvoeren van de stappen uit het handelings- en organisatiemodel OER
  • werkwijzen en instrumenten van het handelings- en organisatiemodel OER toepassen
  • de wensen en behoeften van de cliënt of de zorgvraag inventariseren en monitoren
  • onderzoekend samenwerken en leren in een team
  • reflectievaardigheden toepassen
Lees verder

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze cursus ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Voor aanmelding en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline van Egmond:

E-mail: LLO@rocvf.nl
Telefoon: 036 - 549 59 35

 
Lees verder

Lees verder
Deze cursus is een groepstraining voor bedrijven of organisaties. In één groep kunnen, in overleg met de opdrachtgever, deelnemers vanuit verschillende teams, locaties of organisaties meedoen. Van deelnemers wordt verwacht dat zijn een werkplek hebben waar praktijkopdrachten kunnen worden uitgevoerd.
Lees verder
Lees verder
De prijs wordt per groep berekend en geoffreerd.
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Ondersteunen in de Eigen Regievoering in de Chronische Zorg (K1363) Ontvangen per post Downloaden als PDF