Voor volwassenen

Verdieping Palliatieve Zorg - Incompany Traject

Voor volwassenen
Dit is een aanbod voor bedrijven (incompany-traject), waarbij meerdere werkgevers deelnemers kunnen aanmelden. 
Introductie

Waarom deze cursus bij het ROC van Flevoland?

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is. Er is een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. Palliatieve zorg neemt een steeds prominentere plek in. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en de juiste zorgverleners. Deze cursus sluit aan bij het raamwerk en het kwaliteitskader Palliatieve zorg. Met deze cursus wordt de zorgverlener beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.
 
De ontwikkeling van deze cursus is ondersteund door het Regionaal Investeringsfonds  (RIF)-project Tekort in de Zorg is onze Zorg: Ontzorg de zorg
 

Programma

Dit is een aanbod voor bedrijven (incompany traject), waarbij meerdere werkgevers deelnemers kunnen aanmelden. Het programma en het aantal deelnemers worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Het lesprogramma omvat zes bijeenkomsten van elk drie uur. De deelnemers passen het geleerde direct toe in de praktijk en maken praktijkopdrachten ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst.

Er zal gericht aandacht zijn voor de markering van de palliatieve fase, pro-actieve zorgplanning, het samenwerken in een integraal disciplinair team waar patiënt/cliënt/zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. 

Daarnaast vindt er een verdieping plaats in de kennis en toepassing van de meest voorkomende symptomen zoals pijn, benauwdheid, vermoeidheid, palliatieve sedatie en euthanasie.

Het programma biedt een uitgebreide en praktijkgerichte benadering, waarbij de deelnemers hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en direct in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen integreren.
Lees verder

Wat leer je tijdens de cursus?

Deze cursus biedt een diepgaande verkenning van het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. De cursus richt zich op de volgende hoofdthema's, waarbij zowel vakkennis als vaardigheden centraal staan.

Samenwerken met een integraal disciplinair team
Het samenwerken met een multidisciplinair team rondom palliatieve zorg, waarbij de zorgvrager en diens naasten een integraal onderdeel vormen.

Verdieping in kennis en toepassing
Verdieping in kennis en toepassing van kennis met betrekking tot de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg, zoals pijn, benauwdheid en vermoeidheid.

Ethische vraagstukken en communicatievaardigheden
Verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg.
Ontwikkeling van communicatievaardigheden om effectief in gesprek te gaan met de zorgvrager over de laatste levensfase.
Lees verder

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opdrachten en het behalen van het examen ontvangen de deelnemers een landelijk erkend mbo-certificaat. 
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

De deelnemers voeren praktijkopdrachten uit op hun werkplek, waarbij ook de examenopdracht in de praktijk wordt afgenomen. Deze cursus wordt aangeboden als een incompany traject, specifiek gericht op bedrijven.

De opleiding is bedoeld voor verzorgenden of verpleegkundigen met een vooropleiding op niveau 3 of 4. Zij dienen voldoende gelegenheid hebben om te oefenen en praktijkopdrachten en -examens te doen. Tevens dient het bedrijf een erkend leerwerkbedrijf te zijn met een aangestelde praktijkbegeleider.
Lees verder

Lees verder
De prijs voor dit traject wordt vastgesteld na zorgvuldige afstemming van de specifieke wensen van de opdrachtgever. Neem contact met ons op om een prijsopgave op maat te ontvangen. 
 

 
Lees verder
Lees verder
Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van Egmond:
E-mail: LLO@rocvf.nl
Telefoon: +31 36 549 59 35
 
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Verdieping Palliatieve Zorg - Incompany Traject Ontvangen per post Downloaden als PDF