Voor volwassenen

Verplegende en Verpleegtechnische Handelingen - Incompany Traject

Voor volwassenen
Deze cursus is als groepstraining af te nemen, het startmoment is in overleg.
Introductie

Over de cursus

Deze cursus biedt verdiepende lessen over verplegende en verpleegtechnische handelingen. Verzorgenden in de gehandicapten- of ouderenzorg, verslavingszorg of psychiatrie verbreden hiermee hun kennis waardoor zij breder inzetbaar zijn. De cursus is ook geschikt voor verpleegkundigen die even ‘uit de zorg zijn geweest’ en hun kennis willen opfrissen en op de hoogte willen zijn van nieuwe ontwikkelingen.

De deelnemers werken aan kwaliteit en eigen deskundigheden en passen deze kennis en vaardigheden toe in hun eigen werksituatie. Tijdens de lesdagen verdiep je je in de theorie rond verpleegtechnisch handelen. De onderwerpen:
 • Het verzamelen van gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt
 • Verwerken van gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
 • Onderkennen van dreigende en bestaande gezondheidsproblemen
 • Bieden van passende zorg
 • Verpleegtechnische handelingen uitvoeren 
 • Evalueren en vastleggen van de zorgverlening
Verder oefen je en toets je de verplegende en verpleegtechnische handelingen.

Programma

Deze cursus bestaat uit e-learning modules, theorie- en praktijklessen en opdrachten. Het programma wordt als groepstraject aangeboden. De duur en intensiteit hangt af van het niveau en de specifieke vraag vanuit de instelling. Als indicatie hanteren we:
 • 18 bijeenkomsten met theorie en praktijk van 3 uur
 • 2 bijeenkomsten voor examinering
Daarnaast moeten deelnemers rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten, circa twee tot drie uur per bijeenkomst.

 
Lees verder

Wat leer je tijdens de cursus?

Deze cursus bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen en is een verdieping. In totaal zijn er 36 verplegende en verpleegtechnische handelingen die de deelnemers moeten beheersen. Na afloop van de cursus heeft of kan de deelnemer:
 • Inzicht in gezondheidsrisico’s behorend bij de doelgroep in het kader van het bieden van verpleging
 • Kennis van bacteriologie, virologie en parasitologie in relatie tot de doelgroep, ten behoeve van hygiëne en infectiepreventie
 • Ruime kennis van anatomie, fysiologie en pathologie in relatie tot de doelgroep m.b.t.: bewegingsapparaat, circulatiestelsel, longenstelsel, spijsverteringsstelsel, urogenitaal stelsel, hormoonstelsel, zenuwstelsel, huid, zintuigen, cellen en weefsels
 • Ruime kennis van multi-pathologie in relatie tot de doelgroep
 • Ruime kennis van farmacologie, multi-farmacologie en psychofarmacologie in relatie tot de doelgroep
 • Specialistische kennis van de beroepscode van het betreffende werkveld
 • Diagnostisch/klinisch redeneren toepassen
 • Complicaties, bijwerkingen en allergische reacties signaleren en rapporteren
 • Specialistische kennis van EHBO toepassen
 • Specialistische kennis van palliatieve en terminale zorg toepassen
 • Professioneel omgaan met levensinvulling en doodswens
 • Kennis van juridische aspecten van het beroep toepassen
 • Observatiemethoden en -technieken toepassen om de gezondheidstoestand van de cliënt te monitoren
 • Kennis van voedings- en dieetleer en voedingsproblematiek toepassen
Lees verder

Certificaat

Na een succesvolle deelname ontvang je een mbo-certificaat.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen met een vooropleiding op niveau 3 of 4. Ook voor verpleegkundigen die enkele jaren uit de zorg zijn geweest is dit een mooie opfriscursus met de allernieuwste ontwikkelingen.

Deelnemers moeten werkzaam zijn in een erkend leerbedrijf waar zij aan de slag kunnen met de opdrachten en waar de vaardigheden geoefend en eventueel ook getoetst kunnen worden. De training wordt gegeven als groepstraject, in opdracht van een werkgever.

 
Lees verder

Lees verder
De kosten zijn op aanvraag.
 
Lees verder
Lees verder
MBO College Almere, Straat van Florida 1, Almere

In overleg is de opleiding ook op locatie mogelijk, dit is afhankelijk van de voorzieningen ter plekke. Er moeten voldoende materialen en middelen zijn om de vaardigheden in simulatie te oefenen.

Deze cursus is als groepstraining af te nemen, het startmoment is in overleg.
Lees verder
Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline van Egmond.
  
Telefoon: 036-5495935
Email: LLO@rocvf.nl 
 
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Verplegende en Verpleegtechnische Handelingen - Incompany Traject Ontvangen per post Downloaden als PDF