Circulaire Regionale EconomieDe circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit komt zowel de economie als het milieu ten goede.

MBO College Lelystad laat mbo-studenten kennismaken met de circulaire economie en de gevolgen hiervan voor hun toekomstige beroep. In het practoraat en expertisecentrum Circulaire Regionale Economie (CRE)  werkt MBO College Lelystad samen met de hogescholen uit Almere (Aeres Hogeschool en Windesheim), het bedrijfsleven en lokale overheden.

Vanaf 2020 ontwikkelt het practoraat in vijf jaar een leerlijn CRE voor de hele regio. Studenten maken tijdens hun opleiding kennis met de verbinding tussen de circulaire economie en praktische uitvoering daarvan binnen het lokale bedrijfsleven.

Doel

Doel van deze leerlijn is dat circulariteit binnen alle leerjaren van het mbo-onderwijs een prominente rol krijgt, net zoals dat bij veel hogescholen al het geval is. In samenwerking met de partners uit de regio laat de student zien hoe circulair zijn/haar stagebedrijf is.

» www.practoraat-cre.nl